De branche die in de vragenlijst wordt genoemd waarbinnen mijn organisatie diensten levert is niet correct. Wat moet ik dan doen?

Voor het bepalen van de activiteiten van bedrijven en organisaties maken wij gebruik van diverse bronnen. Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst zijn de belangrijkste bronnen. Op basis van deze bronnen is voor het Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn programma een indeling naar branches gemaakt. In geval u zich niet helemaal herkent in de aangegeven branche dan kunt u in de vragenlijst bij een aantal vragen kiezen voor ‘Niet van toepassing’ en bij de vragen over functies door middel van een 0 aangeven dat die functie niet voorkomt. Mocht u zich helemaal niet herkennen in de aangegeven branche en de indruk hebben dat de omschrijving van de hoofdactiviteit van uw bedrijf in de genoemde bronnen niet klopt, stuur dan een e-mail naar het CBS Contact Center met als onderwerp ‘onjuiste SBI-code’. Vermeld in de e-mail uw correspondentienummer.