De Belastingdienst vraagt dezelfde informatie, waarom moet ik deze vragenlijst dan nog invullen?

Uiteraard probeert de overheid zoveel mogelijk informatie maar één keer uit te vragen. Als CBS zijn wij dan ook verplicht om voor onze onderzoeken na te gaan of er bronnen binnen de overheid zijn waarin de benodigde informatie al staat. Het kan echter zijn dat de benodigde gegevens via andere bronnen (nog) niet:

- verkrijgbaar zijn;

- toereikend zijn;

- tijdig genoeg beschikbaar komen;

- voldoende kwaliteit hebben;

In dat geval is de Directeur-Generaal van de Statistiek bevoegd om de gegevens rechtstreeks en kosteloos aan bedrijven zelf te vragen (artikel 33 CBS-wet). Voor onder andere de jaarstatistiek is dit het geval.