Waar vind ik een voorbeeld van een gecertificeerde procesbeschrijving m.b.t. vastlegging gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen?

Een voorbeeld is de Duurzaam Onkruidbeheer op verhardingen en de Barometer Duurzaam Terreinbeheer https://www.barometerduurzaamterreinbeheer.nl/30/home.html bij de gecertificeerde procesbeschrijving met milieudoelen.