Het museum is lid van de Museumvereniging. Moet ik nu ook de CBS-vragenlijst invullen?

Ook als het museum lid is van de Museumvereniging, dient u een vragenlijst in te vullen. Wel heeft u dan de keuze om de Museana-vragenlijst van de Museumvereniging (https://museum.analysesysteem.nl) in te vullen, of de CBS-vragenlijst. Het invullen van een van beide vragenlijsten volstaat.