Verwerking prijsplafond

Heeft u vergoedingen ontvangen in het kader van het prijsplafond? Voor een juiste statistische verwerking van deze vergoeding bij de Productiestatistiek/Jaarstatistiek 2022 behoren de ontvangen vergoedingen vermeld te worden in het blok overige bedrijfsopbrengsten bij de vraag naar Subsidies en restituties.

!!Let op!! Voor de ontvangen vergoedingen omtrent het prijsplafond geldt dat deze niet in de korte termijn statistiek mogen terugkomen, dat wil zeggen, de daar gevraagde omzetcijfers zijn altijd excl. ontvangen vergoedingen prijsplafond.