Specificatie inkopen (CPA’s)

Dit jaar zijn er extra codes beschikbaar, voor inkoop van afval of secundaire (hergebruikte of gerecyclede) materialen. Deze codes zijn zichtbaar als er vorig jaar gebruik werd gemaakt van een gerelateerde primaire code. Is er bijvoorbeeld vorig jaar opgave gedaan van de inkoop van natuurlijk rubber, dan worden in de vragenlijst van dit jaar ook de codes voor rubber afval en secundair rubber getoond. Kies voor de afval of secundaire code als die een betere beschrijving geeft van wat ingekocht is. Secundair materiaal wordt gedefinieerd als voormalig afval dat een bewerkingsslag heeft ondergaan waardoor het (meer) geschikt wordt om opnieuw gebruikt te worden om nieuwe producten te maken.