Ik kan de vragenlijst niet elektronisch invullen. Kan ik ook een papieren vragenlijst ontvangen?

Als wij uw gegevens niet voor de aangegeven retourdatum zoals vermeld in de brief, hebben ontvangen, krijgt u van ons een herinneringsbrief. Bij deze brief treft u ook een papieren vragenformulier aan.