Moet ik de jaaropgave blijven invullen als ik ook al de kwartaalopgaven invul?

Ja, u moet de Jaarenquête Statistiek Financiën van Ondernemingen blijven invullen. Ondanks dat beide enquêtes in principe gelijk zijn van opzet, zijn ze ook verschillend. De kwartaalenquête is beknopter van aard en de verstrekte cijfers zijn, door het moment van verstrekken, veelal voorlopig en niet gecontroleerd. De jaarenquête daarentegen betreft definitieve, gecontroleerde cijfers.