Waarom vraagt het CBS de benodigde gegevens niet bij organisaties waar bedrijven ze al een keer hebben verstrekt? Zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of de Belastingdienst?

Als na onderzoek blijkt dat de benodigde gegevens via andere organisaties en registraties (nog) niet:
- verkrijgbaar zijn,
- toereikend zijn,
- tijdig genoeg beschikbaar komen,
- voldoende kwaliteit hebben,

dan is de Directeur-Generaal van de Statistiek bevoegd om de gegevens rechtstreeks en kosteloos bij bedrijven zelf te vragen (artikel 33 CBS-wet). Dat is per statistiek onderzocht en gemotiveerd.