Welke RGS-versie heb ik nodig?

De RGS-versie van uw boekhoudpakket is van invloed op hoeveel vragen er automatisch ingevuld kunnen worden. Het is belangrijk dat u een zo hoog mogelijke RGS-versie gebruikt. Hoe hoger de versie, hoe beter de Brugstaat gekoppeld kan worden aan de vragenlijst. Bovendien is het van belang op welk detailniveau de gegevens in uw boekhouding aan RGS zijn gekoppeld. Met een koppeling op niveau 4 of hoger heeft u het beste resultaat.