Hoe kan ik de gegevens uit mijn administratie automatisch laten invullen in de vragenlijst?

U logt in op de CBS-vragenlijst met de gegevens in de brief van het CBS. In de vragenlijst wordt u gevraagd of u gegevens uit uw administratie wil importeren. (Indien u volgens IFRS rapporteert, krijgt u deze optie niet) U kunt de gegevens uit de RGS Brugstaat importeren door bij deze vraag op ‘ja’ te klikken, en het bestand te selecteren. U zet deze RGS Brugstaat klaar op uw computer voordat u de vragenlijst invult. De codes in de RGS Brugstaat worden herkend en gekoppeld aan de vragen in de vragenlijst. Veel onderdelen van de vragenlijst zijn nu ingevuld met behulp van RGS. Het CBS gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn voor de vragenlijst.

Let erop dat u een zo hoog mogelijke RGS-versie kiest. Hoe hoger de versie, hoe beter de Brugstaat gekoppeld kan worden aan de vragenlijst. Bovendien is het van belang op welk detailniveau de gegevens in uw boekhouding aan RGS zijn gekoppeld. Met een koppeling op niveau 4 of hoger heeft u het beste resultaat.

Bekijk voor meer informatie de video op www.cbs.nl/bespaartijd