Stagenetwerk Rijk verbindt stagiairs

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Op 22 mei jl. was het CBS gastheer van ruim 50 stagiairs op hbo- en wo-niveau die zijn aangesloten bij het Stagenetwerk Rijk. De meesten van hen volgen een studie bestuurskunde, publiek management, rechtsgeleerdheid, economie, sociologie of politicologie en lopen stage bij de ministeries en andere overheidsorganen. Zij toonden grote interesse in werken bij het CBS.

Thema’s

Het Stagenetwerk Rijk is een jonge organisatie vóór en door stagiairs. Tim Choufour en Annelie Lekkerkerker zijn de oprichters. Zij liepen stage bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en namen het initiatief tot Stagenetwerk Rijk. Via talloze activiteiten brengen zij stagiairs binnen de hele Rijksoverheid met elkaar in contact. Pim de Waard is voorzitter van het bestuur van Stagenetwerk Rijk. ‘We organiseren 8 tot 10 keer per jaar allerlei bijeenkomsten. Elke bijeenkomst heeft een ander thema, variërend van diversiteit tot netwerken. In februari van dit jaar was de bijeenkomst bij het ministerie van EZK, twee maanden later waren we te gast bij het ministerie van Financiën en nu bij het CBS.’ De Rijksoverheid biedt interessante stageplekken, voor veel verschillende opleidingen. Jaarlijks zijn er zo’n 5.500 stageplekken te vergeven.

Maatschappelijk betrokken

Aan het Stagenetwerk Rijk blijkt behoefte te zijn, aldus De Waard. ‘Het concept werkt. We hebben een breed bereik en zijn te volgen via facebook. De stagiairs die zich bij ons aanmelden doen dat vrijwillig en zijn erg gemotiveerd.’ Over welk profiel beschikken ze? ‘Ze zijn maatschappelijk betrokken en daardoor zeer geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken.’ Over het commitment van het management binnen de rijksoverheid is De Waard erg te spreken. ‘Er is veel animo vanuit het management. Voor stagiairs is er genoeg werk, veel te leren en interessant onderzoek te doen. Bovendien is het voor de overheid een aantrekkelijke manier om jonge talentvolle mensen aan te trekken, die met een frisse blik naar onderwerpen kunnen kijken.’

Ambitieuze studenten

Het CBS biedt sinds jaar en dag innovatieve en ambitieuze studenten op mbo-, hbo- en wo-niveau ook de mogelijkheid om stage te lopen of een afstudeeropdracht te doen. Hilda Folkerts is stage-coördinator bij het CBS en het is haar taak vraag en aanbod te matchen, zowel op individueel niveau (student) als op organisatieniveau (opleiding/onderwijsinstelling). Folkerts: ‘Voor ons was het interessant om de stagiairs binnen de overheid een middag in huis te hebben en te laten zien wat het CBS allemaal doet. Ingrid Roosen, hoofd Personeel en Organisatie, vertelde over haar loopbaan bij verschillende ministeries en het CBS. Meindert Kappe, senior communicatieadviseur, lichtte toe waar het CBS voor staat en wat het instituut doet. Tijdens de daarop volgende workshop kregen de deelnemers tips hoe zij hun netwerk kunnen uitbreiden. Aan de hand van quizvragen konden zij ook hun kennis over de Nederlandse maatschappij testen. Senior beleidsadviseur Sandra Duijndam verzorgde aan het eind een presentatie over de mogelijkheden van een traineeship bij het CBS.’

Diverse studieachtergronden

Het CBS biedt voor studenten met diverse studieachtergronden stagemogelijkheden. Folkerts: ‘We hebben jaarlijks gemiddeld 100 stagiairs in dienst. Het merendeel heeft hbo- of wo-niveau, maar we bieden ook stages aan op mbo-niveau. De meesten hebben een studie met een kwantitatieve achtergrond, zoals economie, wiskunde en sociologie. Bij het CBS werkt een gemêleerde groep collega’s, zowel qua leeftijd, nationaliteit, loopbaan als studierichting. Collegialiteit en een prettige werksfeer zijn van groot belang en er is veel ruimte voor mensen met goede ideeën.’

Meer weten over stage lopen bij het CBS? Raadpleeg dan: www.werkenbijhetcbs.nl