‘Minder data betekent kwalitatief minder goed beleid’

/ Auteur: Jaap van Sandijk
In de nieuwe rubriek ‘Gastanalist’ biedt CBS publicisten en analisten de mogelijkheid om met CBS-onderzoekers diep in de data van het statistiekbureau te duiken. De gastanalist schrijft aan de hand van zijn onderzoek een viertal artikelen voor de CBS-website over zelfgekozen onderwerpen. Robin Fransman, financieel commentator en chef financiële sector bij ‘De Argumentenfabriek’, bijt het spits af. ‘Ik wil laten zien dat krantenkoppen slechts een deel van de werkelijkheid weergeven.’

Onmisbare bron

Voor publicist Robin Fransman, bekend van zijn columns en artikelen voor onder meer Follow The Money, RTL en Volkskrant en zijn boek ‘Sparen is geen deugd’, zijn CBS-cijfers een onmisbare bron van informatie. ‘Metingen van de werkelijkheid zijn cruciaal om te komen tot een op feiten gebaseerde probleemanalyse’, zegt hij. ‘Als je die niet maakt, kun je voor geen enkel vraagstuk waar de samenleving voor staat een oplossing bieden.’ Fransman maakt graag gebruik van de uitnodiging van CBS om de eerste vier bijdragen te leveren in een nieuwe serie gastanalyses. Bijdragen die de auteurs op persoonlijke titel schrijven.

Diepgang

In welk opzicht zullen de analyses van Fransman verschillen van zijn columns? ‘Als gastanalist ga je in gesprek met CBS-onderzoekers die je wegwijs maken in definities, methodologieën en de dilemma’s die ze tegenkomen’, legt de publicist uit. ‘Daardoor ga je anders tegen statistieken aankijken en daarmee hoop ik ook meer diepgang in de cijfers te kunnen bieden. Kijk naar wat CBS-cijfers doen in het publieke debat: het zijn de krantenkoppen die bepalen welke statistieken worden uitgelicht. De rode draad in mijn vier bijdragen is te laten zien dat die ene kop maar een deel van de werkelijkheid is. Of zelfs het minst belangrijke deel. Zo wil ik laten zien dat CBS-cijfers het antigif zijn voor de slangenbeet van de oneliner. Of ik er in slaag om met mijn gastanalyses een toegevoegde waarde te creëren? Dat moeten de lezers straks bepalen.’

 

‘Zo wil ik laten zien dat CBS-cijfers het antigif zijn voor de slangenbeet van de oneliner’

 

Uit de crisis

Nederland is uit de crisis en doet het economisch gezien goed. Binnen Europa neemt ons land een koppositie in. Waaraan is dat te danken? ‘We hebben acht jaar achtergelopen, maar we hebben gelukkig een inhaalslag gemaakt’, antwoordt Fransman, verwijzend naar de ingevoerde hervormingen. Om die koppositie vast te houden zijn onder meer continue, lange reeksen statistieken hard nodig, benadrukt hij. ‘Economisch beleid is daar erg bij gebaat. Helaas zijn de laatste jaren verschillende series statistieken gestaakt, waardoor je maar een beperkt aantal jaren kunt terugkijken. Natuurlijk, ik begrijp dat het kabinet de afgelopen jaren de kaasschaaf moest hanteren, maar deze bezuinigingen leidden wel tot minder data. En minder data betekent kwalitatief minder goed beleid.’

Huishoudportemonnee

Wat zijn voor Fransman de belangrijkste aandachtspunten om de economie zo gezond mogelijk te houden? ‘Meer besteedbare euro’s in de huishoudportemonnee’, zegt hij resoluut. ‘Dat is niet alleen een opdracht voor het kabinet, maar ook voor de vakbonden en de werkgevers. Hogere lonen, lagere pensioenpremies en lagere belastingen zijn cruciaal. Zo krijgen huishoudens meer centen te besteden. Gelukkig houdt CBS ook deze cijfers goed bij.’

Curriculum vitae van Robin Fransman

Robin Fransman studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte onder meer als adjunct-directeur bij Holland Finance Center, als beleggingsanalist bij Van Lanschot Bankiers en als toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Momenteel is hij chef financiële sector bij ‘De Argumentenfabriek’, een onafhankelijk analysebedrijf dat organisaties helpt gestructureerd na te denken over complexe vraagstukken.
Fransman verricht als gastanalist voor CBS de komende maanden vier onderzoeken, waarvoor hij diep in de CBS-cijfers graaft. Onderwerpen zijn integratie, woningprijzen/hypotheken, de besteedbare inkomens en vergrijzing. Fransman maakt al met grote regelmaat gebruik van CBS-data voor opinievorming. Zijn bijdragen op cbs.nl schrijft hij op persoonlijke titel. CBS heeft geen verantwoordelijkheid voor of invloed op zijn publicaties als gastanalist. Zijn eerste bijdrage op de CBS-website verschijnt op 22 december.