De Heerlense vestiging van CBS, met op de voorgrond een bord met het CBS-logo en de tekst "Centraal Bureau voor de Statistiek".

De consumentenprijsindex

Elke maand publiceert het CBS over de consumentenprijsindex. In een brochure is uitgelegd wat de consumentenprijsindex is.

Downloads