De Heerlense vestiging van CBS, met op de voorgrond een bord met het CBS-logo en de tekst "Centraal Bureau voor de Statistiek".

Consumentenprijzen

De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Op basis van onderzoek naar het bestedingspatroon van Nederlandse huishoudens heeft het CBS een ‘boodschappenmandje’ samengesteld, waarvan de inhoud overeenkomt met de artikelen (goederen en diensten) waaraan de Nederlandse huishoudens hun geld besteden. De prijs van dit mandje wordt iedere maand opnieuw vastgesteld, waarna de prijs wordt vergeleken met de prijs van het mandje in het basisjaar. Op basis van deze vergelijking wordt de consumentenprijsindex vastgesteld.