Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Financiële en zakelijke diensten

Datum Publicatie Reden
22-06-2017

Bedrijfsleven; Conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en prijzen,conjunctuurbeeld, faillissementen en structuurgegevens per bedijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2008 - 2e kwartaal 2017

Actualisering
21-06-2017

Kredietinstellingen; balans, rechtsvorm, moederbedrijf en grootteklasse

Aantal kredietinstellingen naar rechtsvorm, grootteklasse en vestiging moederbedrijf, enkele balansgegevens.
Frequentie: per jaar, periode: 1997 - 2015

Actualisering
21-06-2017

DNB en Kredietinstellingen; Structuurgegevens en Resultatenrekening

Demografie, werkgelegenheid, gelduitgifteautomaten, baten, lasten, productiewaarde, bruto - investeringen, aankopen goederen en diensten.
Frequentie: per jaar, periode: 1997 - 2015

Actualisering
15-06-2017

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2010 = 100

Prijsindexcijfers commerciële dienstverlening, verschillende branches zoals transport en opslag, ict, architecten en makelaars.
Frequentie: per kwartaal, periode: 4e kwartaal 2002 – 1e kwartaal 2017. Jaargemiddelden 2003 - 2016.

Actualisering
31-05-2017

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling; ontwikkeling omzet en uren, SBI 2008

Uitzendbranche. Omzet en uitzenduren: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2017, 2005 KWI - 2017 kWI

Actualisering
31-05-2017

Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Branches informatie en communicatie. Omzet: indexcijfers 2010 = 100 ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2017, 2005 kWI - 2017 kwI

Actualisering
31-05-2017

Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Ontwikkeling van de omzet (waarde, prijs, volume) van de kappers en schoonheidsverzorging. Seizoen- en niet-seizoengecorrigeerd, SBI 2008
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2017; QI 2005 - QIV 2017

Actualisering
31-05-2017

Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Zakelijke dienstverlening. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2017, 2005 kWI - 2017 kwI

Actualisering