Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Financiële en zakelijke diensten

Datum Publicatie Reden
16-10-2017

Pensioenfondsen; deelnemers en premies

Aantal pensioenfondsen en deelnemers, ontvangen premies, naar type pensioenfonds.
Frequentie: per jaar, periode: 1997 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Pensioenfondsen; financiële gegevens

Balans en resultatenrekening. Vanaf 1997 naar bedrijfstak-, ondernemings- en overige pensioenfondsen.
Frequentie: per jaar, periode: 1987 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Pensioenfondsen; pensioenuitkeringen

Uitkeringen, pensioenen van bedrijfstak- , ondernemings-, beroeps- en overige pensioenfondsen.
Frequentie: per jaar, periode: 1997 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Levensverzekeraars; financiële gegevens

Balans (bezittingen en schulden) en resultatenrekening (baten en lasten).
Frequentie: per jaar, periode: 1975 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Levensverzekeraars; premies

Deze statistiek geeft een specificatie van de premies van de levensverzekeraars.
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Levensverzekeraars; rendement op beleggingen

Beleggingen levensverzekeraars; netto directe beleggingsopbrengsten en rendementen.
Frequentie: per jaar, periode: 1976 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Schadeverzekeraars; rendement op beleggingen

Gemiddeld belegd bedrag, netto directe opbrengsten en rendement, naar type belegging.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Schadeverzekeraars; brancheresultaten

Technisch resultaat, baten en lasten van schadeverzekeraars naar branche.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Schadeverzekeraars; financiële gegevens

Balans (bezittingen en schulden) en resultatenrekening (baten en lasten).
Frequentie: per jaar, periode: 1994 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Schadeverzekeraars; schadepercentages per branche

Verdiende premie, geleden schade en schadepercentage, per branche.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Verzekeraars; aantal verzekeringsmaatschappijen einde jaar

Deze statistiek geeft een overzicht van het aantal verzekeraars (schadeverzekeraars en levensverzekeraars inclusief spaarkassen).
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Operationele autolease; prijsindex 2010 = 100

Prijsindexcijfers van operationele autolease, personenautolease (naar brandstof-, bijtellingscategorie en segment), vracht- en bestelautolease
Frequentie: per kwartaal, periode: kw III 2001 - kw III 2017, jaargemiddelden 2002 - 2016.

Actualisering
27-09-2017

Kwartaaluitkomsten beleggingen van institutionele beleggers

Totale beleggingen en procentuele verdeling naar type belegging Pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1996 - 2016; 2005 kw I - 2017 kw II

Actualisering
27-09-2017

Institutionele beleggers; beleggingen buitenland

Beleggingen in het buitenland naar type belegging. Pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1980 - 2016; 2005 kw I - 2017 kw II

Actualisering
27-09-2017

Institutionele beleggers; beleggingen excl. aandelen in beleggingsfondsen

Beleggingen van institutionele beleggers. Institutionele beleggers; aandelen in Nederlnadse beleggingsfondsen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1998 - 2016; 2009 kw I - 2017 kw II

Actualisering
27-09-2017

Institutionele beleggers; direct vastgoed, veranderingen

Pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Aankoop en verkoop vastgoedbeleggingen, overige veranderingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999 - 2016, 2003 kw I - 2017 kw II

Actualisering