Open data

Open data StatLine

Voor de gevorderden is er open data, waarmee o.a. programmeurs en data-analisten nieuwe diensten en apps kunnen ontwikkelen en zelf query’s kunnen samenstellen. Open data is geschikt om geautomatiseerd data op te halen, zonder gebruik te maken van een interface. Het leent zich ook om datasets op te halen die te groot zijn om op het scherm te tonen.

StatLine maakt gebruik van de faciliteit voor open data van het CBS. Deze faciliteit is vrij toegankelijk voor iedereen. Met open data worden alle datasets van StatLine elektronisch beschikbaar gesteld via zogeheten webservices. Een uitgebreidere uitleg vindt u op de webpagina Databank CBS StatLine als open data.

Voor gebruikers van open data is het Opendataportaal beschikbaar. Dit is een catalogus van alle datasets van StatLine met een korte beschrijving per dataset. Ook zijn hier downloads en handleidingen te vinden. Het opendataportaal heeft een zoekfunctie, maar de datasets zijn ook geordend naar de thema-indeling van StatLine.

Alle StatLine datasets zijn beschikbaar via het Dataportaal van de Nederlandse overheid

Ontwikkeling van open data

De faciliteit voor open data maakt gebruik van het oData protocol versie 3. Het CBS werkt aan de opvolger hiervan, die gebruik maakt van het oData protocol versie 4. In de nabije toekomst zal dit de standaard voor StatLine datasets worden.

Er is een bèta-versie van open data versie 4 beschikbaar, met een beperkt aantal datasets. Hier is meer informatie te vinden over de verschillen tussen de versies en over de overgang van oData 3 naar oData4.