Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Vrije tijd en cultuur

Datum Publicatie Reden
09-03-2022

Watersportclubs; ledental, activiteiten watersportclub

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Activiteiten watersportclubs) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per drie jaar, periode: 1997-2020

Herontwerp
02-03-2022

Religieuze betrokkenheid; persoonskenmerken

Cijfers 2019 en 2020 zijn toegevoegd. Er heeft een wijziging van de vraagstelling plaatsgevonden om de religieuze betrokkenheid vast te stellen. De categorieën Protestantse Kerk in Nederland, Nederlands Hervormd, en Gereformeerd worden niet meer apart onderscheiden. In deze tabel is daarom een nieuwe categorie Protestants toegevoegd. De categorieën Protestantse Kerk in Nederland, Nederlands Hervormd, en Gereformeerd worden vanaf 2019 niet meer aangevuld.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2020

Herontwerp
11-02-2022

Exploitanten sportaccommodaties; werkzame personen, baten en lasten

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2000-2020

Herontwerp
11-02-2022

Fitnesscentra; klanten, abonnementsprijzen en voorzieningen

Vanaf verslagjaar 2020 zijn voorzieningen voor fysiotherapie en/of sportmassage als aparte categorie opgenomen bij ‘voorzieningen naast fitness’. Hierdoor is het aandeel vestigingen met overige voorzieningen mogelijk lager.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015-2020

Herontwerp
11-02-2022

Maneges, sportscholen; accommodatie, personeel en exploitatie

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2000-2020

Herontwerp
11-02-2022

Particuliere jachthavens; capaciteit en nevenactiviteiten

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2020

Herontwerp
11-02-2022

Particuliere jachthavens; werkzame personen, vrijwilligers, baten en lasten

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 1997-2020

Herontwerp
11-02-2022

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2000 - 2020

Herontwerp
11-02-2022

Watersportclubs; accommodatie, personeel en exploitatie

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 1994 - 2020

Herontwerp
23-12-2021

Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Regio’s zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2020

Herontwerp