Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Veiligheid en recht

Datum Publicatie Reden
08-04-2020

Burgers en politie; regio

Wijzigingen per 8 april 2020 De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode. Daarnaast is bij reden ontevredenheid politiecontact de tekst bij het label van aangifte gewijzigd en is het cijfer aangepast. Ook is hier de categorie ‘anders’ uitgepunt vanwege onvergelijkbaarheid. Verder waren de cijfers van de schaalscore Vertrouwen in de politie onjuist en zijn deze vervangen door de correcte cijfers.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
08-04-2020

Preventie; regio

De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode. De cijfers over de 70.000 plus gemeenten waren niet juist. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
08-04-2020

Slachtofferschap criminaliteit; regio

De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode. De cijfers bij de onderwerpen stalken (cybercrime) en chantage (cybercrime), alsmede bij slachtoffers van mishandeling (gewelddelicten) en bedreiging (geweldsdelicten) waren verwisseld. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
07-04-2020

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio

De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
07-04-2020

Ondervonden delicten; regio

De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode. Een onjuiste weergave van het decimale format bij de uitkomsten van de kolom totaal ondervonden delicten slachtofferschap is hersteld. Bij de gemeenten met 70 000 of meer inwoners waren cijfers en volgorde van de gemeente onjuist. Dit is eveneens hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
07-04-2020

(On)veiligheidsbeleving; regio

De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
07-04-2020

Burgers en politie; persoonskenmerken

De cijfers over het onderwerp Aangifte (via internet of persoonlijk) waren niet juist. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
23-03-2020

Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio

De status van de kwartalen van 2019 wijzigen van een definitieve naar een voorlopige status.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2019 4e kwartaal

Herontwerp
23-03-2020

Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio

De status van de kwartalen van 2019 wijzigen van een definitieve naar een voorlopige status.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2019 4e kwartaal

Herontwerp
20-03-2020

Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2019

Herontwerp
20-03-2020

Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2019

Herontwerp
02-03-2020

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio

Cijfers over dierenmishandeling zijn niet meer afzonderlijk beschikbaar maar valt onder 9.2 Misdrijf (overig).
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2019

Herontwerp