Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Veiligheid en recht

Datum Publicatie Reden
12-04-2024

Slachtofferschap online criminaliteit; regio

De tabel is geactualiseerd met cijfers van de Veiligheidsmonitor 2023. Bij phishing is het item ‘Deed zich voor als beleggingsbedrijf’ toegevoegd bij werkwijze van de dader. De labels en de volgorde van de regiototalen zijn aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2021-2023

Herontwerp
12-04-2024

Slachtofferschap traditionele criminaliteit; regio

De labels en de volgorde van de regiototalen zijn aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2021-2023

Herontwerp
12-04-2024

Slachtofferschap traditionele criminaliteit; persoonskenmerken

Bij het onderwerp diefstal van andere motorvoertuigen zijn enkele labels aangepast. Daarnaast zijn twee onderwerpen omgedraaid en is een ander onderwerp verder ingesprongen. Ook bij het persoonskenmerk genderidentiteit is een label aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2021-2023

Herontwerp
29-03-2024

Gesubsidieerde rechtsbijstand; Klanten Juridisch Loket

De tabel wordt aangevuld met de jaren 2018 t/m 2021.
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2022

Herontwerp
29-03-2024

Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen

De tabel wordt aangevuld met de jaren 2018 t/m 2021.
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2021

Herontwerp
29-03-2024

Cliënten van Slachtofferhulp; type cliënt, delict

De tabel wordt aangevuld met de jaren 2018 t/m 2021.
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2022

Herontwerp
01-03-2024

Veiligheidsmonitor; kerncijfers, regio

De tabel is geactualiseerd met cijfers uit de Veiligheidsmonitor 2023. Op de achtergrond zijn de regio's niet meer dusdanig geclassificeerd dat geen kaarten gemaakt kunnen worden.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2021

Herontwerp
01-09-2023

Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd; verblijfsgrond en nationaliteit

Voor herkomstland is een nieuwe hoofdindeling gemaakt op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze vervangt de indeling naar westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Tegelijkertijd met het aanpassen hiervan zijn negen landen verschoven van het continent Europa naar het continent Azië. Deze landen zijn Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2022

Herontwerp