Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Veiligheid en recht

Datum Publicatie Reden
29-07-2022

Asielverzoeken; internationaal

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie landen (Montenegro) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2021

Herontwerp
01-03-2022

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio

De onderliggende codering (Gemeente; niet in te delen) van de in deze tabel gebruikte classificatie Regio's is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2021

Herontwerp
01-03-2022

Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten, regio

De onderliggende codering (Gemeente; niet in te delen) van de in deze tabel gebruikte classificatie Regio's is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2021

Herontwerp
28-02-2022

Asielverzoeken; nationaliteit, vanaf 1975

De cijfers zijn op vijftallen afgerond ter voorkoming van identificatie van individuen. Tot nu toe werd voor alle jaren alles lager dan 5 ook als aantal 0 ook weergegeven in de tabel. deze aantallen zijn vervangen door een “.” . Dit conform de richtlijnen van het CBS.
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2021

Herontwerp