Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Gezondheid en welzijn

Datum Publicatie Reden
24-03-2023

Gezonde levensverwachting; vanaf 1981

Er is een wijziging in naamgeving doorgevoerd. Waar eerder werd gesproken over de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid wordt nu gesproken over de levensverwachting zonder psychische klachten. De achterliggende operationalisatie van geestelijke gezondheid/psychische klachten is ongewijzigd gebleven.
Frequentie: per jaar, periode: 1981 - 2021

Herontwerp
17-03-2023

Leefstijl; persoonskenmerken

Informatie over coronavaccinatie van personen van 12 jaar of ouder werd toegevoegd. Daarnaast werd onderwijsniveau (driedeling) toegevoegd voor de jaren 2014 tot en met 2017. En voor 2016 werden de Beweegrichtlijnen toegevoegd. Voor een aantal leeftijden werden de missende waarden (puntjes) vervangen door waarden omdat voor een gedeelte van de leeftijd er wel data beschikbaar zijn voor de periode 2014-2021. Bijvoorbeeld bij risico ongeplande zwangerschap, 16-49 jaar is nu voor de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar een percentage ingevuld. In het label " risico ongeplande zwangerschap " kan de lezer zien dat deze vraag alleen gesteld werd aan personen van 16 tot en met 49 jaar, en dat de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar dus eigenlijk betrekking heeft op de groep van 16 tot 18 jaar. De cijfers over het gebruik van de e-sigaret in de jaren 2016 tot en met 2018 zijn verwijderd. Deze cijfers waren gebaseerd op een wezenlijk andere vraagstelling dan de cijfers over de jaren daarna en waren daardoor niet goed vergelijkbaar. De cijfers over het gebruik van de e-sigaret in de jaren 2016 tot en met 2018 zijn terug te vinden in het archief van Statline, in de tabel 'Leefstijl, preventief gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken, 2014-2021' (zie punt 3), 'Leefstijl, preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken, 2014-2021'.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2022

Herontwerp
22-02-2023

Personen met verstrekte geneesmiddelen; herkomst

'Totaal herkomst' en 'totaal herkomstland' zijn vervangen door één totaal.
Frequentie: per jaar, periode: 2020-2021

Herontwerp
01-02-2023

Gezonde levensverwachting; inkomen en welvaart

Er is een wijziging in naamgeving doorgevoerd. Waar eerder werd gesproken over de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid wordt nu gesproken over de levensverwachting zonder psychische klachten. De achterliggende operationalisatie van geestelijke gezondheid/psychische klachten is ongewijzigd gebleven. Daarnaast is een link naar de maatwerktabel met de gebruikte voorwaardelijke sterftekansen toegevoegd in de tabeltoelichting
Frequentie: per twee jaar, periode: 2017/2020

Herontwerp
27-01-2023

Gezonde levensverwachting; geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Er is een wijziging in naamgeving doorgevoerd. Waar eerder werd gesproken over de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid wordt nu gesproken over de levensverwachting zonder psychische klachten. De achterliggende operationalisatie van geestelijke gezondheid/psychische klachten is ongewijzigd gebleven.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2007/2010 - 2017/2020

Herontwerp
09-12-2022

Personen met verstrekte geneesmiddelen; inkomen

De tabel is uitgebreid met informatie over het aantal verstrekte gedefinieerde dagdoseringen (DDD's).
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2021

Herontwerp
09-12-2022

Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht

De tabel is uitgebreid met informatie over het aantal verstrekte gedefinieerde dagdoseringen (DDD's).
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2021

Herontwerp
09-12-2022

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (GGD)

De tabel is uitgebreid met informatie over het aantal verstrekte gedefinieerde dagdoseringen (DDD's).
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
09-12-2022

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)

De tabel is uitgebreid met informatie over het aantal verstrekte gedefinieerde dagdoseringen (DDD's).
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
08-12-2022

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Er zijn twee nieuwe typen reden beëindiging toegevoegd die geldig zijn vanaf 1 januari 2022: 'Overstap naar andere aanbieder' en 'Uitstroom naar ander domein'.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2022

Herontwerp
08-12-2022

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement (detail), regio

Bij 'Type maatwerkarrangement' zijn de categorieën 'Overig, totaal', 'Overige maatwerkarrangementen' en 'Generieke toewijzing' verplaatst naar de groep 'Overig'.
Frequentie: per half jaar, periode: 2019-2022

Herontwerp
28-10-2022

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

Bij het type maatwerkarrangement zijn alle submappen verwijderd. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de cijfers of de tabelweergave, alleen het selecteren is nu eenvoudiger.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2021

Herontwerp