Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Gezondheid en welzijn

Datum Publicatie Reden
01-12-2022

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg; indicatie, leveringsvorm, zzp

Met ingang van 2021 zijn zzp's toegevoegd voor GGZ-wonen.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2021

Herontwerp
28-10-2022

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

Bij het type maatwerkarrangement zijn alle submappen verwijderd. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de cijfers of de tabelweergave, alleen het selecteren is nu eenvoudiger.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2021

Herontwerp
21-10-2022

Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Met ingang van verslagjaar 2020/2021 zijn de volgende onderwerpen aan deze tabel toegevoegd: Mondgezondheid, 15 jaar of ouder; SF-12 gezondheidsmaat, 12 jaar of ouder.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2020/2021

Herontwerp
14-07-2022

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Een nieuwe reeks is toegevoegd voor ziekenhuisopnamen voor COVID19
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2001-2021

Herontwerp
14-07-2022

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Vervanging van de reeks volume-indexcijfers voor uitgaven zorg met referentiejaar 2010 voor een nieuwe reeks met referentiejaar 2015.
Frequentie: per jaar, periode: 1900-2022

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; arbeidspositie, werkkring, specialisme, vanaf 1999

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2020

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, leeftijd, woonregio

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2020

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, leeftijd

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2020

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, woonregio

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2020

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; werknemers, arbeidsduur; specialisme, sector, leeftijd

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2020

Herontwerp