Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Gezondheid en welzijn

Datum Publicatie Reden
01-07-2020

Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

De onderliggende doodsoorzaken zijn verplaatst van de onderwerpen naar de selecties. De gehanteerde coderingen sluiten aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De cijfers over roken voor 2016 zijn gecorrigeerd: de cijfers met betrekking tot tevredenheid met de psychische gezondheid en gewicht behorende bij ‘niet roken’ stonden abusievelijk bij ‘wel roken’ en andersom en zijn daarom omgedraaid.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met sociaal leven; kenmerken sociaal leven

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De cijfers over politieke participatie voor 2013 zijn gecorrigeerd: de cijfers behorende bij ‘Politieke participatie: nee’ stonden abusievelijk bij ‘Politieke participatie: ja’ en andersom en zijn daarom omgedraaid.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
01-05-2020

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Vanwege een wijziging in de antwoordcategorieën van de vraagstelling over meeroken met ingang van 2019, zijn voor dit onderwerp enkele nieuwe variabelen opgenomen.
Frequentie: per jaar, periode: vanaf 2014

Herontwerp
30-04-2020

Personen met verstrekte geneesmiddelen; migratieachtergrond en generatie

Bij de leeftijd is de categorie '0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd' toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2018

Herontwerp
20-03-2020

Zorgverzekeringswet; wanbetalers overige kenmerken per 31 december

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'persoonskenmerken' zijn aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2018

Herontwerp
20-03-2020

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
04-03-2020

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

De tabel werd aangevuld met cijfers van de gezondheidsenquête 2019. Daarnaast werden twee variabelen toegevoegd over het hebben van (heel veel) pijn en een variabele over mondzorg.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
17-09-2019

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Door een aanpassing van de frequentie waarmee deze gegevens worden aangeleverd bij het CBS, is er recentere informatie beschikbaar gekomen over 2017 en 2018. Deze recentere informatie is verwerkt in de tabel, waardoor de definitieve cijfers over 2017 zijn aangepast en de voorlopige cijfers over 2018 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers. Bij de vormen van jeugdzorg zijn de categorieën ‘totaal jeugdhulp’ en ‘overig’ toegevoegd (met terugwerkende kracht vanaf verslagjaar 2017). De categorie ‘Activiteiten in het preventief justitieel kader’ wordt niet meer uitgevraagd.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp
17-09-2019

Kosten sociale basisondersteuning; regio

Door een aanpassing van de frequentie waarmee deze gegevens worden aangeleverd bij het CBS, is er recentere informatie beschikbaar gekomen over 2017 en 2018. Deze recentere informatie is verwerkt in de tabel, waardoor de definitieve cijfers over 2017 zijn aangepast en de voorlopige cijfers over 2018 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers. Door een wijziging in de uitvraag, worden vanaf 2017 naast de gerealiseerde kosten ook de begrote kosten weergegeven
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp