Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Gezondheid en welzijn

Datum Publicatie Reden
08-02-2024

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2023

Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
Frequentie: per half jaar, periode: 2023

Herontwerp
08-02-2024

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken 2023

Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers. Het productlabel 'Overige maatwerkarrangementen' blijft ongewijzigd conform de iWmo-standaard productcode.
Frequentie: per half jaar, periode: 2023

Herontwerp
08-02-2024

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers. Het productlabel 'Overige maatwerkarrangementen' blijft ongewijzigd conform de iWmo-standaard productcode.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2022

Herontwerp
08-02-2024

Wmo-voorzieningen; stand, instroom, uitstroom, regio

Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers. Het productlabel 'Overige maatwerkarrangementen' blijft ongewijzigd conform de iWmo-standaard productcode.
Frequentie: per half jaar, periode: 2019-2023

Herontwerp
08-02-2024

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2023

Herontwerp
08-02-2024

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, persoonskenmerken, regio

Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers. Het productlabel 'Overige maatwerkarrangementen' blijft ongewijzigd conform de iWmo-standaard productcode.
Frequentie: per half jaar, periode: 2019-2023

Herontwerp
08-02-2024

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening (detail), regio

Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers. Het productlabel 'Overige maatwerkarrangementen' blijft ongewijzigd conform de iWmo-standaard productcode.
Frequentie: per half jaar, periode: 2019-2023

Herontwerp
08-02-2024

Wmo-gebruik; aantal maatwerkvoorzieningen, regio

Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2023

Herontwerp
08-02-2024

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen wijken, 2023

Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2023

Herontwerp
31-01-2024

Arbeidsongevallen werknemers; bedrijfstak

De structuur van de SBI indelingen is gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2022

Herontwerp
31-01-2024

Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak

De structuur van de SBI indelingen is gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2022

Herontwerp
31-01-2024

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; bedrijfstak

De structuur van de SBI indelingen is gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2022

Herontwerp
31-01-2024

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; bedrijfstak

De structuur van de SBI indelingen is gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2022

Herontwerp
31-01-2024

Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte

De structuur van de SBI indelingen is gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2022

Herontwerp
11-12-2023

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), regio

- Door een aanpassing in de codetoewijzing in groep 17, uitwendige doodsoorzaken, zijn er voor de jaren 1996 t/m 2021 verschuivingen in de groepen 17.1, 17.1.1, 17.1.1.2, 17.1.5 en 17.5. Dit zijn late gevolgen van vervoersongevallen, late gevolgen van andere ongevallen en late gevolgen van zelfdoding en van moord en doodslag. - Daarnaast is er een correctie doorgevoerd voor de jaren 1996 t/m 2002, in deze jaren zijn er enkele verschuiving tussen leeftijdsgroepen, geslacht en doodsoorzaak. Deze wijzigingen gaan over >5 personen per jaar.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2022

Herontwerp
31-10-2023

Jeugdbeschermingstrajecten; regio

De gemeenten 'Buitenland', 'Niet-gemeentelijk ingedeeld' en 'Gemeenten; niet in te delen' waren onterecht meegenomen in de tabel en zijn nu verwijderd.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2023

Herontwerp
31-10-2023

Jeugdreclasseringstrajecten; regio

De jeugdregio's zijn nu alfabetisch gesorteerd.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2023

Herontwerp
25-07-2023

Gezondheidsmonitor; bevolking 18 jaar of ouder, regio, 2022

Het onderwerp 'Psychische klachten (MHI-5<=60)' wordt toegevoegd.
Frequentie: eenmalig, periode: 2022

Herontwerp
14-07-2023

Gezondheidsuitgaven internationaal vergelijkbaar; aanbieders, financiering

In de selectie 'Zorgfinanciering' waren de categorieën 'HF211: Particuliere verzekeringen' en 'HF212: Aanvullende verzekering' opgenomen waarbij geen cijfers worden weergegeven. Daarover worden inderdaad geen cijfers gepubliceerd, zodat deze categorieën overbodig zijn. Deze categorieën zijn nu verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2022

Herontwerp
12-07-2023

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015,2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; type ondernemer

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; type ondernemer

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Er zijn een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd over de kans besmet te raken met een bacterie of virus tijdens het werk. Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Er zijn een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd over de kans besmet te raken met een bacterie of virus tijdens het werk. Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht, leeftijd

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer    

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
14-06-2023

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV

Wijzigingen per 14 juni 2023: De voorlopige cijfers van 2020 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. Vanaf verslagjaar 2021 zijn twee nieuwe diagnosegroepen toegevoegd aan de hoofdgroep ‘Totaal COVID-19’, namelijk ‘MIS-syndroom gerelateerd aan COVID-19’ en ‘Post-COVID-19 aandoening’.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
14-06-2023

Ziekenhuisopnamen; sterfte, urgentie, diagnose-indelingen CCS en VTV

Wijzigingen per 14 juni 2023: De voorlopige cijfers van 2019 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2020 en 2021 zijn toegevoegd. Vanaf verslagjaar 2020 is in de CCS diagnose-indeling ‘COVID-19’ toegevoegd als CCS-groep 260 (zie paragraaf 2). Vanaf verslagjaar 2020 is een nieuwe versie van de VTV diagnose-indeling toegepast: de inhoud van sommige bestaande diagnosegroepen is gewijzigd en er is een nieuwe hoofdgroep voor COVID-19 toegevoegd (zie paragraaf 2). De wijzigingen zijn in de omschrijvingen van de betreffende diagnosegroepen verwerkt.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2022

Herontwerp
14-06-2023

Ziekenhuisopnamen; diagnose-indeling ISHMT, regio

Wijzigingen per 14 juni 2023: De voorlopige cijfers van 2019 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2020 en 2021 zijn toegevoegd. Aan de ISHMT-indeling is vanaf verslagjaar 2020 een nieuwe hoofdgroep voor COVID-19 (coronavirusziekte 2019) en andere nieuwe ziekten toegevoegd (zie paragraaf 2).
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2022

Herontwerp
14-06-2023

Ziekenhuisopnamen; diagnose-indeling VTV, regio

Wijzigingen per 14 juni 2023: De voorlopige cijfers van 2019 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2020 en 2021 zijn toegevoegd. Vanaf verslagjaar 2020 is een nieuwe versie van de VTV diagnose-indeling toegepast: de inhoud van sommige bestaande diagnosegroepen is gewijzigd en er is een nieuwe hoofdgroep voor COVID-19 toegevoegd (zie paragraaf 2). De wijzigingen zijn in de omschrijvingen van de betreffende diagnosegroepen verwerkt.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2022

Herontwerp
12-05-2023

Medisch geschoolden; arbeidspositie, werkkring, specialisme, vanaf 1999

- Vanaf verslagjaar 2021 is het nieuwe specialisme verpleegkundige algemene gezondheidszorg (AGZ) toegevoegd. - Voor de verslagjaren 2013 t/m 2020 is een correctie doorgevoerd in de variabele 'positie in de werkkring'. De categorie 'werknemer en zelfstandige' is naar boven bijgesteld. Een DGA baan (directeur groot aandeelhouder die zichzelf loon uitkeert) én als hoofdbaan in reguliere loondienst is werd onterecht niet in de categorie 'werknemer en zelfstandige' geteld maar bij 'werknemer'. Daarnaast werd loondienst naast een DGA hoofdbaan genegeerd en kwam bij 'zelfstandige' terecht. Ter illustratie van het effect: in 2015 zijn er 20 duizend werkzame medisch specialisten waarvan er eerst 2230 onder 'werknemer en zelfstandige' vielen en nu 2465 (+10%), in de categorie 'werknemer' komen er 120 minder (-1,3%) en bij 'zelfstandige' 115 minder (-1,5%). De cijfers van voor 2013 zijn niet aangepast omdat ze met andere programmatuur zijn gebouwd. Voor 2013 en 2014 is daarnaast een correctie doorgevoerd in de variabele 'aantal arbeidsbetrekkingen'. Dit is naar beneden bijgesteld door gebruik van recentere gegevens over 'overige arbeid' per persoon. Ter illustratie van het effect: in 2013 zijn er 18 duizend werkzame medisch specialisten waarvan er eerst 3555 twee arbeidsposities hadden en 410 drie of meer. Nu is dit respectievelijk 2785 (-28%) en 315 (-30%). Voor 2015 en later is het 'aantal arbeidsbetrekkingen' (vrijwel) ongewijzigd gebleven. De variabelen 'aantal arbeidsbetrekkingen' en 'positie in de werkkring' hebben wel wat aandachtspunten qua interpretatie, zie daarvoor de toelichting bij de variabele.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2021

Herontwerp
12-05-2023

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, leeftijd, woonregio

Vanaf verslagjaar 2021 is het nieuwe specialisme verpleegkundige algemene gezondheidszorg (AGZ) toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
12-05-2023

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, leeftijd

Vanaf verslagjaar 2021 is het nieuwe specialisme verpleegkundige algemene gezondheidszorg (AGZ) toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
12-05-2023

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, woonregio

Vanaf verslagjaar 2021 is het nieuwe specialisme verpleegkundige algemene gezondheidszorg (AGZ) toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
12-05-2023

Medisch geschoolden; werknemers, arbeidsduur; specialisme, sector, leeftijd

Vanaf verslagjaar 2021 is het nieuwe specialisme verpleegkundige algemene gezondheidszorg (AGZ) toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp