Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Arbeid en sociale zekerheid

Datum Publicatie Reden
15-11-2022

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

In de vorige versie is in de dimensie Persoonskenmerken bij Positie in de werkkring de variabele Zelfstandige niet gepubliceerd. Deze is toegevoegd in deze versie.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2022 3e kwartaal

Herontwerp
02-09-2022

Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio

De nieuwe regio indeling van 1-1-2022 moet nog toegevoegd worden.
Frequentie: per kwartaal, periode: Tweede kwartaal 2022

Herontwerp