Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Arbeid en sociale zekerheid

Datum Publicatie Reden
08-03-2023

Arbeidsdeelname; startkwalificatie

Herkomstland is als aparte selectie toegevoegd
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2022 4e kwartaal

Herontwerp
14-02-2023

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, persoonskenmerken

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Voor deze StatLinetabel is besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 Q1 - 2022 Q4

Herontwerp