Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Arbeid en sociale zekerheid

Datum Publicatie Reden
15-02-2024

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector

De data die te maken heeft met de Nationaliteit is gewijzigd. Dit heeft te maken met het feit dat: - “Nationaliteit: staatloos/onbekend” was na 2016 nul. Dat was onjuist, daar had 10 tot 40 duizend banen moeten staan. - De Brexit na 2020 was nog niet verwekt in de data, deze is nu wél verwerkt. In 2022 scheelt dat 25 duizend banen die van EU14 naar ‘landen buiten de EU’ zijn verplaatst. - Doordat er met nieuwe persoonsbestanden is gewerkt is er op sommige plekken een verschil van duizend banen. Op de overige uitsplitsingen hebben deze aanpassing geen invloed.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2009-2022

Herontwerp
06-10-2023

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

- Naast ‘Nederland’ (NL01) zijn nu ook de totalen ‘Nederland; Niet in te delen’ (NL99) en ‘Nederland, Buitenland, Niet in te delen’ (NL00) toegevoegd. - Voorheen werden de banen die niet aan gemeente konden worden gekoppeld ondergebracht bij categorie ‘Gemeenten; niet in te delen’, met code GM0999. Deze code is eigenlijk bedoeld voor gebieden in Nederland die niet bij een gemeente zijn ondergebracht, wat sinds 1996 niet meer voorkomt. In plaats daarvan wordt daarom nu de gangbare code GM0000 gebruikt. - In de regionale indelingen naar gemeenten en arbeidsmarktregio’s waren voorheen ‘Buitenland’ resp. ‘Buitenland (AM)’ opgenomen, zonder daadwerkelijke cijfers. De tabel bevat immers enkel banen in Nederland. ‘Buitenland’ en ‘Buitenland (AM)’ zijn daarom verwijderd uit de tabel. - Arbeidsmarktregio ‘FoodValley’ (code AM38) heette tot 2017 ‘Food Valley’ (AM31). In de tabel waren de cijfers echter ook voor 2017 en later nog bij ‘Food Valley’ (AM31) gezet en stond er bij ‘FoodValley’ (AM38) niets. Dit is rechtgezet door voor 2017 en opvolgende jaren de cijfers te verschuiven naar ‘FoodValley’ (AM38).
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2022

Herontwerp
12-07-2023

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015,2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; type ondernemer

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; type ondernemer

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Er zijn een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd over de kans besmet te raken met een bacterie of virus tijdens het werk. Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Er zijn een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd over de kans besmet te raken met een bacterie of virus tijdens het werk. Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht, leeftijd

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer    

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp