Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Marges Kenmerken Perioden Sociale contacten Contact met familieleden Dagelijks (%) Sociale contacten Contact met familieleden Minstens 1x per week (%) Sociale contacten Contact met familieleden Minstens 1x per maand (%) Sociale contacten Contact met familieleden Minder dan 1x per maand (%) Sociale contacten Contact met familieleden Zelden of nooit (%) Sociale contacten Contact met vrienden Dagelijks (%) Sociale contacten Contact met vrienden Minstens 1x per week (%) Sociale contacten Contact met vrienden Minstens 1x per maand (%) Sociale contacten Contact met vrienden Minder dan 1x per maand (%) Sociale contacten Contact met vrienden Zelden of nooit (%)
Waarde Herkomst: geb. in NL, ouders in NL 2023 30,9 52,4 11,9 3,0 1,8 28,1 47,1 17,3 4,5 3,0
Ondergrens 95%-interval Herkomst: geb. in NL, ouders in NL 2023 29,7 51,1 11,1 2,6 1,5 26,9 45,8 16,3 4,0 2,6
Bovengrens 95%-interval Herkomst: geb. in NL, ouders in NL 2023 32,1 53,7 12,7 3,5 2,2 29,3 48,4 18,3 5,1 3,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de deelname aan sociale activiteiten en maatschappelijke participatie van personen van 15 jaar en ouder. Bij sociale activiteiten gaat het om contacten met familie, vrienden en buren en om informele hulp die mensen aan anderen geven.
Bij maatschappelijke participatie gaat het om participatie in organisaties, zoals lidmaatschappen van verenigingen, verenigingsdeelname en vrijwilligerswerk. Politieke participatie maakt ook deel uit van maatschappelijke participatie. In deze tabel zijn deelname aan politieke acties (vanaf 18 jaar) en politieke interesse opgenomen. Alle onderwerpen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst, hoogst behaald onderwijsniveau, positie in het huishouden en stedelijkheid van de gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 23 april 2024:
De jaarcijfers 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen het 2e kwartaal van 2025 beschikbaar

Toelichting onderwerpen

Sociale contacten
Contacten met familie, vrienden en buren. Het gaat hierbij om persoonlijke ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten en om contact via bijvoorbeeld e-mail, sms, chat of door berichtjes te sturen.
Contact met familieleden
Contact met één of meer familie- of gezinsleden die niet in huis wonen
Dagelijks
Minstens 1x per week
Minstens 1x per maand
Minder dan 1x per maand
Zelden of nooit
Contact met vrienden
Contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen
Dagelijks
Minstens 1x per week
Minstens 1x per maand
Minder dan 1x per maand
Zelden of nooit