Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, grondgebied, gewicht

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, grondgebied, gewicht

Vrachtauto's en trekkers; gewicht Bouwjaren Perioden Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Kilometers door Nederlandse voertuigen (x mln km) Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Kilometers door buitenlandse voertuigen (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Totaal kilometers (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Kilometers in het buitenland (x mln km) Gemiddeld jaarkilometrage Totaal gemiddeld jaarkilometrage (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland (aantal km) Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik (aantal)
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2021* 7.377,3 6.410,3 966,9 9.219,5 6.410,3 2.809,2 59.344 41.262 18.082 155.357
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 1900 tot 2000 2021* 33,2 31,5 1,7 36,3 31,5 4,8 3.878 3.366 512 9.365
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 2000 tot 2005 2021* 62,0 58,1 3,8 69,3 58,1 11,2 10.320 8.659 1.661 6.714
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 2005 2021* 32,6 30,2 2,4 37,2 30,2 7,0 17.803 14.451 3.352 2.088
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 2006 2021* 69,1 64,1 5,1 78,8 64,1 14,8 21.566 17.522 4.043 3.655
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 2007 2021* 77,9 72,5 5,4 88,3 72,5 15,8 22.465 18.438 4.027 3.931
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 2008 2021* 123,5 114,8 8,7 140,1 114,8 25,3 25.504 20.898 4.606 5.492
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 2009 2021* 121,9 113,9 8,1 137,3 113,9 23,4 28.627 23.744 4.883 4.796
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 2010 2021* 130,8 121,7 9,1 148,2 121,7 26,5 34.023 27.947 6.077 4.356
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 2011 2021* 212,5 196,4 16,2 243,3 196,4 46,9 41.536 33.525 8.011 5.857
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 2012 2021* 272,5 248,0 24,6 319,4 248,0 71,4 48.931 37.990 10.941 6.527
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 2013 2021* 403,5 353,2 50,3 499,3 353,2 146,1 61.077 43.207 17.870 8.175
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 2014 2021* 463,1 409,1 54,0 566,0 409,1 157,0 68.369 49.409 18.960 8.279
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 2015 2021* 701,8 605,8 96,1 884,8 605,8 279,1 75.854 51.930 23.924 11.665
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 2016 2021* 867,3 743,6 123,7 1.103,1 743,6 359,5 80.984 54.589 26.394 13.621
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 2017 2021* 875,4 745,2 130,3 1.123,7 745,2 378,5 83.937 55.663 28.274 13.387
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 2018 2021* 957,5 807,3 150,2 1.243,7 807,3 436,4 86.695 56.276 30.418 14.346
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 2019 2021* 945,9 814,9 130,9 1.195,3 814,9 380,4 87.026 59.333 27.693 13.735
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 2020 2021* 639,2 555,4 83,7 798,7 555,4 243,3 87.876 61.109 26.767 9.089
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger 2021 2021* 387,4 324,8 62,6 506,7 324,8 181,9 49.303 31.603 17.700 10.278
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van vrachtauto's en trekkers verdeeld naar leeftijd van het voertuig en gewicht volle wagen. Voertuigkilometers en gemiddeld jaarkilometrages van Nederlandse vrachtauto's en trekkers zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De reeks op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief en de cijfers van 2020 en 2021 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 11 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden eind 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers door Nederlandse voertuigen
Kilometers door buitenlandse voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) door buitenlandse voertuigen in Nederland.
Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal kilometers
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Kilometers in Nederland
Kilometers in het buitenland
De totaal afgelegde afstand (in km) door Nederlandse voertuigen in het buitenland.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in Nederland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in het buitenland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik
Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik
 
Alle vrachtauto's en trekkers met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Vrachtauto's en trekkers die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Vrachtauto's en trekkers die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde vrachtauto's en trekkers op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Vrachtvoertuigen in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.