Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied

Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied

Leeftijd voertuig Brandstofsoort Perioden Kilometers bestelauto's in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers bestelauto's in Nederland Kilometers door Nederlandse voertuigen (x mln km) Kilometers bestelauto's in Nederland Kilometers door buitenlandse voertuigen (x mln km) Kilometers door Nederlandse bestelauto's Totaal kilometers (x mln km) Kilometers door Nederlandse bestelauto's Kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers door Nederlandse bestelauto's Kilometers in het buitenland (x mln km) Nederlandse bestelauto's in gebruik (aantal)
Totaal Totaal 2021* 18.831,7 18.078,4 753,3 18.831,7 18.078,4 753,3 1.048.211
Totaal Benzine 2021* 215,3 206,7 8,6 215,3 206,7 8,6 32.391
Totaal Diesel 2021* 18.144,3 17.418,5 725,8 18.144,3 17.418,5 725,8 980.396
Totaal LPG/overige 2021* 472,1 453,2 18,9 472,1 453,2 18,9 35.424
0 jaar Totaal 2021* 1.067,7 1.025,0 42,7 1.067,7 1.025,0 42,7 66.347
0 jaar Benzine 2021* 7,9 7,6 0,3 7,9 7,6 0,3 1.049
0 jaar Diesel 2021* 1.013,4 972,9 40,5 1.013,4 972,9 40,5 60.739
0 jaar LPG/overige 2021* 46,4 44,5 1,9 46,4 44,5 1,9 4.559
1 jaar Totaal 2021* 1.764,5 1.693,9 70,6 1.764,5 1.693,9 70,6 62.075
1 jaar Benzine 2021* 12,1 11,6 0,5 12,1 11,6 0,5 789
1 jaar Diesel 2021* 1.691,3 1.623,6 67,7 1.691,3 1.623,6 67,7 58.112
1 jaar LPG/overige 2021* 61,2 58,7 2,4 61,2 58,7 2,4 3.174
2 jaar Totaal 2021* 2.079,7 1.996,6 83,2 2.079,7 1.996,6 83,2 80.507
2 jaar Benzine 2021* 16,0 15,3 0,6 16,0 15,3 0,6 1.146
2 jaar Diesel 2021* 2.003,6 1.923,5 80,1 2.003,6 1.923,5 80,1 76.257
2 jaar LPG/overige 2021* 60,2 57,8 2,4 60,2 57,8 2,4 3.104
3 jaar Totaal 2021* 2.023,9 1.942,9 81,0 2.023,9 1.942,9 81,0 83.965
3 jaar Benzine 2021* 10,4 10,0 0,4 10,4 10,0 0,4 874
3 jaar Diesel 2021* 1.960,9 1.882,4 78,4 1.960,9 1.882,4 78,4 80.352
3 jaar LPG/overige 2021* 52,6 50,5 2,1 52,6 50,5 2,1 2.739
4 jaar Totaal 2021* 1.762,5 1.692,0 70,5 1.762,5 1.692,0 70,5 79.419
4 jaar Benzine 2021* 7,6 7,3 0,3 7,6 7,3 0,3 738
4 jaar Diesel 2021* 1.713,9 1.645,3 68,6 1.713,9 1.645,3 68,6 76.352
4 jaar LPG/overige 2021* 41,1 39,4 1,6 41,1 39,4 1,6 2.329
5 jaar Totaal 2021* 1.552,7 1.490,6 62,1 1.552,7 1.490,6 62,1 75.678
5 jaar Benzine 2021* 8,0 7,6 0,3 8,0 7,6 0,3 823
5 jaar Diesel 2021* 1.516,8 1.456,1 60,7 1.516,8 1.456,1 60,7 73.248
5 jaar LPG/overige 2021* 27,9 26,8 1,1 27,9 26,8 1,1 1.607
6 jaar Totaal 2021* 1.181,2 1.133,9 47,2 1.181,2 1.133,9 47,2 60.947
6 jaar Benzine 2021* 6,9 6,6 0,3 6,9 6,6 0,3 770
6 jaar Diesel 2021* 1.153,6 1.107,5 46,1 1.153,6 1.107,5 46,1 58.921
6 jaar LPG/overige 2021* 20,7 19,9 0,8 20,7 19,9 0,8 1.256
7 jaar Totaal 2021* 967,7 929,0 38,7 967,7 929,0 38,7 52.472
7 jaar Benzine 2021* 6,8 6,5 0,3 6,8 6,5 0,3 778
7 jaar Diesel 2021* 935,1 897,7 37,4 935,1 897,7 37,4 50.034
7 jaar LPG/overige 2021* 25,9 24,8 1,0 25,9 24,8 1,0 1.660
8 jaar Totaal 2021* 839,6 806,0 33,6 839,6 806,0 33,6 48.043
8 jaar Benzine 2021* 6,3 6,0 0,3 6,3 6,0 0,3 702
8 jaar Diesel 2021* 818,4 785,6 32,7 818,4 785,6 32,7 46.290
8 jaar LPG/overige 2021* 15,0 14,4 0,6 15,0 14,4 0,6 1.051
9 jaar of ouder Totaal 2021* 5.592,2 5.368,5 223,7 5.592,2 5.368,5 223,7 438.758
9 jaar of ouder Benzine 2021* 133,5 128,2 5,3 133,5 128,2 5,3 24.723
9 jaar of ouder Diesel 2021* 5.337,4 5.123,9 213,5 5.337,4 5.123,9 213,5 400.091
9 jaar of ouder LPG/overige 2021* 121,2 116,3 4,8 121,2 116,3 4,8 13.944
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van bestelauto's verdeeld naar leeftijd van het voertuig en brandstofsoort. Voertuigkilometers en de gemiddelde jaarkilometrages van Nederlandse bestelauto's zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De reeks op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.
Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief en de cijfers van 2021 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 11 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden eind 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Kilometers bestelauto's in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers door Nederlandse voertuigen
Kilometers door buitenlandse voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) door buitenlandse voertuigen in Nederland.

Voor het berekenen van de totale Verkeersprestaties van bestelauto's op de Nederlandse wegen is het noodzakelijk de Verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland te schatten. Bij gebrek aan gegevens over buitenlandse bestelautokilometers is de aanname gemaakt dat dit vooral grensverkeer betreft. Daarom worden de verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland gelijk gesteld aan de verkeersprestaties van Nederlandse bestelauto's in het buitenland.
Kilometers door Nederlandse bestelauto's
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal kilometers
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Kilometers in Nederland
Kilometers in het buitenland
De totaal afgelegde afstand (in km) door Nederlandse voertuigen in het buitenland.

Voor het berekenen van de totale Verkeersprestaties van bestelauto's op de Nederlandse wegen is het noodzakelijk de Verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland te schatten. Bij gebrek aan gegevens over buitenlandse bestelautokilometers is de aanname gemaakt dat dit vooral grensverkeer betreft. Daarom worden de verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland gelijk gesteld aan de verkeersprestaties van Nederlandse bestelauto's in het buitenland.
Nederlandse bestelauto's in gebruik
Bestelauto's in gebruik
 
Alle bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde bestelauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Bestelauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.