Verkeersprestaties bestelauto's; gewicht, leeftijd, brandstof

Verkeersprestaties bestelauto's; gewicht, leeftijd, brandstof

Brandstofsoort voertuigen Gewicht bedrijfsklaar voertuig Leeftijd voertuig Perioden Kilometers Nederlandse bestelauto's (mln km) Nederlandse bestelauto's in gebruik (aantal)
Totaal Totaal Totaal 2021* 18.831,7 1.048.211
Totaal Totaal 0 jaar 2021* 1.067,7 66.347
Totaal Totaal 1 jaar 2021* 1.764,5 62.075
Totaal Totaal 2 jaar 2021* 2.079,7 80.507
Totaal Totaal 3 jaar 2021* 2.023,9 83.965
Totaal Totaal 4 jaar 2021* 1.762,5 79.419
Totaal Totaal 5 jaar 2021* 1.552,7 75.678
Totaal Totaal 6 jaar 2021* 1.181,2 60.947
Totaal Totaal 7 jaar 2021* 967,7 52.472
Totaal Totaal 8 jaar 2021* 839,6 48.043
Totaal Totaal 9 jaar 2021* 809,6 49.189
Totaal Totaal 10 jaar 2021* 772,2 49.159
Totaal Totaal 11 jaar 2021* 570,5 38.520
Totaal Totaal 12 jaar 2021* 491,2 35.082
Totaal Totaal 13 jaar 2021* 686,6 50.188
Totaal Totaal 14 jaar 2021* 545,2 41.120
Totaal Totaal 15 jaar 2021* 345,3 27.419
Totaal Totaal 16 jaar 2021* 295,8 24.328
Totaal Totaal 17 jaar 2021* 323,6 28.363
Totaal Totaal 18 jaar 2021* 202,3 19.576
Totaal Totaal 19 jaar 2021* 150,2 15.313
Totaal Totaal 20 jaar 2021* 101,2 11.188
Totaal Totaal 21 jaar of ouder 2021* 298,4 49.313
Totaal <=1305 kg Totaal 2021* 745,9 70.311
Totaal <=1305 kg 0 jaar 2021* 4,0 477
Totaal <=1305 kg 1 jaar 2021* 4,5 316
Totaal <=1305 kg 2 jaar 2021* 14,5 867
Totaal <=1305 kg 3 jaar 2021* 22,6 1.436
Totaal <=1305 kg 4 jaar 2021* 18,6 1.212
Totaal <=1305 kg 5 jaar 2021* 27,6 1.745
Totaal <=1305 kg 6 jaar 2021* 26,1 1.698
Totaal <=1305 kg 7 jaar 2021* 20,4 1.373
Totaal <=1305 kg 8 jaar 2021* 13,4 1.049
Totaal <=1305 kg 9 jaar 2021* 15,8 1.203
Totaal <=1305 kg 10 jaar 2021* 22,7 1.824
Totaal <=1305 kg 11 jaar 2021* 27,4 2.127
Totaal <=1305 kg 12 jaar 2021* 32,6 2.599
Totaal <=1305 kg 13 jaar 2021* 64,5 5.235
Totaal <=1305 kg 14 jaar 2021* 52,9 4.569
Totaal <=1305 kg 15 jaar 2021* 43,6 3.894
Totaal <=1305 kg 16 jaar 2021* 40,9 3.822
Totaal <=1305 kg 17 jaar 2021* 65,8 6.331
Totaal <=1305 kg 18 jaar 2021* 66,5 6.758
Totaal <=1305 kg 19 jaar 2021* 47,0 5.071
Totaal <=1305 kg 20 jaar 2021* 35,2 3.954
Totaal <=1305 kg 21 jaar of ouder 2021* 79,3 12.751
Totaal 1306 - 1760 kg Totaal 2021* 5.562,8 327.342
Totaal 1306 - 1760 kg 0 jaar 2021* 302,2 19.498
Totaal 1306 - 1760 kg 1 jaar 2021* 502,4 19.381
Totaal 1306 - 1760 kg 2 jaar 2021* 583,3 25.371
Totaal 1306 - 1760 kg 3 jaar 2021* 588,0 27.334
Totaal 1306 - 1760 kg 4 jaar 2021* 515,2 26.129
Totaal 1306 - 1760 kg 5 jaar 2021* 478,7 26.201
Totaal 1306 - 1760 kg 6 jaar 2021* 362,9 20.787
Totaal 1306 - 1760 kg 7 jaar 2021* 300,6 17.870
Totaal 1306 - 1760 kg 8 jaar 2021* 273,8 16.792
Totaal 1306 - 1760 kg 9 jaar 2021* 245,9 15.953
Totaal 1306 - 1760 kg 10 jaar 2021* 257,8 17.162
Totaal 1306 - 1760 kg 11 jaar 2021* 196,5 13.908
Totaal 1306 - 1760 kg 12 jaar 2021* 172,0 12.501
Totaal 1306 - 1760 kg 13 jaar 2021* 216,3 15.732
Totaal 1306 - 1760 kg 14 jaar 2021* 163,0 12.058
Totaal 1306 - 1760 kg 15 jaar 2021* 94,6 7.431
Totaal 1306 - 1760 kg 16 jaar 2021* 83,2 6.672
Totaal 1306 - 1760 kg 17 jaar 2021* 86,3 7.272
Totaal 1306 - 1760 kg 18 jaar 2021* 32,4 3.133
Totaal 1306 - 1760 kg 19 jaar 2021* 24,0 2.372
Totaal 1306 - 1760 kg 20 jaar 2021* 18,4 2.008
Totaal 1306 - 1760 kg 21 jaar of ouder 2021* 65,3 11.777
Totaal >= 1761 kg Totaal 2021* 12.523,1 650.558
Totaal >= 1761 kg 0 jaar 2021* 761,5 46.372
Totaal >= 1761 kg 1 jaar 2021* 1.257,7 42.378
Totaal >= 1761 kg 2 jaar 2021* 1.482,0 54.269
Totaal >= 1761 kg 3 jaar 2021* 1.413,2 55.195
Totaal >= 1761 kg 4 jaar 2021* 1.228,7 52.078
Totaal >= 1761 kg 5 jaar 2021* 1.046,4 47.732
Totaal >= 1761 kg 6 jaar 2021* 792,1 38.462
Totaal >= 1761 kg 7 jaar 2021* 646,7 33.229
Totaal >= 1761 kg 8 jaar 2021* 552,5 30.202
Totaal >= 1761 kg 9 jaar 2021* 547,9 32.033
Totaal >= 1761 kg 10 jaar 2021* 491,7 30.173
Totaal >= 1761 kg 11 jaar 2021* 346,6 22.485
Totaal >= 1761 kg 12 jaar 2021* 286,6 19.982
Totaal >= 1761 kg 13 jaar 2021* 405,8 29.221
Totaal >= 1761 kg 14 jaar 2021* 329,3 24.493
Totaal >= 1761 kg 15 jaar 2021* 207,1 16.094
Totaal >= 1761 kg 16 jaar 2021* 171,7 13.834
Totaal >= 1761 kg 17 jaar 2021* 171,5 14.760
Totaal >= 1761 kg 18 jaar 2021* 103,4 9.685
Totaal >= 1761 kg 19 jaar 2021* 79,1 7.870
Totaal >= 1761 kg 20 jaar 2021* 47,6 5.226
Totaal >= 1761 kg 21 jaar of ouder 2021* 153,9 24.785
Benzine/overige Totaal Totaal 2021* 687,4 67.815
Benzine/overige Totaal 0 jaar 2021* 54,3 5.608
Benzine/overige Totaal 1 jaar 2021* 73,3 3.963
Benzine/overige Totaal 2 jaar 2021* 76,1 4.250
Benzine/overige Totaal 3 jaar 2021* 63,0 3.613
Benzine/overige Totaal 4 jaar 2021* 48,7 3.067
Benzine/overige Totaal 5 jaar 2021* 35,9 2.430
Benzine/overige Totaal 6 jaar 2021* 27,6 2.026
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers) en het aantal voertuigen van Nederlandse bestelauto's verdeeld naar leeftijd van het voertuig, gewicht en brandstofsoort.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De reeks op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel tot en met 2020 zijn definitief en die over 2021 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 11 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Kilometers Nederlandse bestelauto's
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse bestelauto's in gebruik
Alle bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde bestelauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Bestelauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.