Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking

Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking

Arbeidspositie Arbeidspositie voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 3.359
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2022 3e kwartaal 1.422
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2022 3e kwartaal 1.938
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 1 laag 2022 3e kwartaal 1.411
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 3e kwartaal 1.151
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 3e kwartaal 753
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 3e kwartaal 44
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 3e kwartaal 435
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 471
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 2.454
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 220
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2022 3e kwartaal 117
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2022 3e kwartaal 103
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 1 laag 2022 3e kwartaal 90
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 3e kwartaal 78
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 3e kwartaal 49
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 3e kwartaal 2
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 3e kwartaal 124
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 47
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 49
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 137
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2022 3e kwartaal 63
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2022 3e kwartaal 74
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 1 laag 2022 3e kwartaal 50
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 3e kwartaal 44
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 3e kwartaal 41
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 3e kwartaal 1
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 3e kwartaal 69
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 41
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 27
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 3e kwartaal 3.002
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2022 3e kwartaal 1.242
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2022 3e kwartaal 1.760
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 1 laag 2022 3e kwartaal 1.271
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 3e kwartaal 1.028
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 3e kwartaal 662
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 3e kwartaal 41
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 3e kwartaal 242
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 382
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 2.378
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen. Het betreft personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Centraal hierbij staan wisselingen vanuit de niet-beroepsbevolking naar de werkzame- en werkloze beroepsbevolking. Per kwartaal wordt de arbeidspositie van personen op dat moment en de arbeidspositie een kwartaal eerder gegeven. Daarbij wordt de niet-beroepsbevolking onderverdeeld naar verschillende categorieën.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De cijfers in deze tabel over de werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd 14 februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.