Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsklasse

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsklasse

Wisseling beroepsklasse Beroepsklasse voorgaande periode Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal Totaal 2022 3e kwartaal 9.211
Totaal 01 Pedagogische beroepen 2022 3e kwartaal 678
Totaal 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 3e kwartaal 253
Totaal 03 Commerciële beroepen 2022 3e kwartaal 1.015
Totaal 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 3e kwartaal 1.852
Totaal 05 Managers 2022 3e kwartaal 463
Totaal 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2022 3e kwartaal 309
Totaal 07 Technische beroepen 2022 3e kwartaal 1.254
Totaal 08 ICT beroepen 2022 3e kwartaal 578
Totaal 09 Agrarische beroepen 2022 3e kwartaal 140
Totaal 10 Zorg en welzijn beroepen 2022 3e kwartaal 1.296
Totaal 11 Dienstverlenende beroepen 2022 3e kwartaal 706
Totaal 12 Transport en logistiek beroepen 2022 3e kwartaal 593
Totaal 13 Beroepsklasse overig 2022 3e kwartaal 76
Geen wisseling beroep Totaal 2022 3e kwartaal 8.593
Geen wisseling beroep 01 Pedagogische beroepen 2022 3e kwartaal 632
Geen wisseling beroep 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 3e kwartaal 243
Geen wisseling beroep 03 Commerciële beroepen 2022 3e kwartaal 926
Geen wisseling beroep 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 3e kwartaal 1.747
Geen wisseling beroep 05 Managers 2022 3e kwartaal 440
Geen wisseling beroep 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2022 3e kwartaal 294
Geen wisseling beroep 07 Technische beroepen 2022 3e kwartaal 1.190
Geen wisseling beroep 08 ICT beroepen 2022 3e kwartaal 555
Geen wisseling beroep 09 Agrarische beroepen 2022 3e kwartaal 132
Geen wisseling beroep 10 Zorg en welzijn beroepen 2022 3e kwartaal 1.247
Geen wisseling beroep 11 Dienstverlenende beroepen 2022 3e kwartaal 655
Geen wisseling beroep 12 Transport en logistiek beroepen 2022 3e kwartaal 532
Geen wisseling beroep 13 Beroepsklasse overig 2022 3e kwartaal 0
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse Totaal 2022 3e kwartaal 145
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 01 Pedagogische beroepen 2022 3e kwartaal 13
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 3e kwartaal 1
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 03 Commerciële beroepen 2022 3e kwartaal 14
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 3e kwartaal 38
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 05 Managers 2022 3e kwartaal 3
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2022 3e kwartaal 3
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 07 Technische beroepen 2022 3e kwartaal 21
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 08 ICT beroepen 2022 3e kwartaal 4
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 09 Agrarische beroepen 2022 3e kwartaal 2
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 10 Zorg en welzijn beroepen 2022 3e kwartaal 22
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 11 Dienstverlenende beroepen 2022 3e kwartaal 13
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 12 Transport en logistiek beroepen 2022 3e kwartaal 10
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 13 Beroepsklasse overig 2022 3e kwartaal 0
Wisseling beroep: andere beroepsklasse Totaal 2022 3e kwartaal 389
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 01 Pedagogische beroepen 2022 3e kwartaal 33
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 3e kwartaal 9
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 03 Commerciële beroepen 2022 3e kwartaal 74
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 3e kwartaal 64
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 05 Managers 2022 3e kwartaal 20
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2022 3e kwartaal 11
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 07 Technische beroepen 2022 3e kwartaal 40
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 08 ICT beroepen 2022 3e kwartaal 19
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 09 Agrarische beroepen 2022 3e kwartaal 6
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 10 Zorg en welzijn beroepen 2022 3e kwartaal 26
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 11 Dienstverlenende beroepen 2022 3e kwartaal 38
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 12 Transport en logistiek beroepen 2022 3e kwartaal 49
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 13 Beroepsklasse overig 2022 3e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend Totaal 2022 3e kwartaal 85
Wisseling beroep: onbekend 01 Pedagogische beroepen 2022 3e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 3e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 03 Commerciële beroepen 2022 3e kwartaal 1
Wisseling beroep: onbekend 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 3e kwartaal 2
Wisseling beroep: onbekend 05 Managers 2022 3e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2022 3e kwartaal 2
Wisseling beroep: onbekend 07 Technische beroepen 2022 3e kwartaal 2
Wisseling beroep: onbekend 08 ICT beroepen 2022 3e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 09 Agrarische beroepen 2022 3e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 10 Zorg en welzijn beroepen 2022 3e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 11 Dienstverlenende beroepen 2022 3e kwartaal 1
Wisseling beroep: onbekend 12 Transport en logistiek beroepen 2022 3e kwartaal 1
Wisseling beroep: onbekend 13 Beroepsklasse overig 2022 3e kwartaal 76
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal werkzame personen met betaald werk dat van beroep is gewisseld. Het betreft personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Daarbij is vermeld of dit beroep van dezelfde of van een andere beroepsklasse is. Bij een wisseling van beroep gaat het om een wisseling van beroepsgroep volgens de Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC). De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De cijfers in deze tabel over de werkzame beroepsbevolking zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd 14 februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die zowel in de huidige als voorgaande periode behoren tot de werkzame beroepsbevolking.

Tot de werkzame beroepsbevolking behoren personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.