Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2022

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2022

Financieringsvorm Wijken Perioden Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) Wijk 10 Zorgvliet 2022* . .
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) Zorgvlied 2022* 230 57
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) Wijk 02 Zorgvlied 2022* 15 30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn nader voorlopig, de overige cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 16 mei 2023:
Cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn nader voorlopig gemaakt. De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2022 en de jaarcijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In januari 2024 verschijnen er definitieve cijfers over 2022.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.