Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, persoonskenmerken

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, persoonskenmerken

Werkloosheidsduur Persoonskenmerken Perioden Werkloze beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2022 3e kwartaal 366
Totaal werkloosheidsduur Geslacht: Mannen 2022 3e kwartaal 181
Totaal werkloosheidsduur Geslacht: Vrouwen 2022 3e kwartaal 185
Totaal werkloosheidsduur Migratieachtergrond: Nederland 2022 3e kwartaal 213
Totaal werkloosheidsduur Migratieachtergrond: westers 2022 3e kwartaal 47
Totaal werkloosheidsduur Migratieachtergrond: niet-westers 2022 3e kwartaal 107
Totaal werkloosheidsduur Migratieachtergrond : onbekend 2022 3e kwartaal 0
Totaal werkloosheidsduur Onderwijsniveau: 1 laag 2022 3e kwartaal 116
Totaal werkloosheidsduur Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 3e kwartaal 128
Totaal werkloosheidsduur Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 3e kwartaal 118
Totaal werkloosheidsduur Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 3e kwartaal 4
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 3e kwartaal 148
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 116
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 3e kwartaal 74
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 42
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 3e kwartaal 36
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 102
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 3e kwartaal 52
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 15
Kortdurig werkloos Totaal personen 2022 3e kwartaal 294
Kortdurig werkloos Geslacht: Mannen 2022 3e kwartaal 144
Kortdurig werkloos Geslacht: Vrouwen 2022 3e kwartaal 150
Kortdurig werkloos Migratieachtergrond: Nederland 2022 3e kwartaal 170
Kortdurig werkloos Migratieachtergrond: westers 2022 3e kwartaal 36
Kortdurig werkloos Migratieachtergrond: niet-westers 2022 3e kwartaal 88
Kortdurig werkloos Migratieachtergrond : onbekend 2022 3e kwartaal 0
Kortdurig werkloos Onderwijsniveau: 1 laag 2022 3e kwartaal 94
Kortdurig werkloos Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 3e kwartaal 101
Kortdurig werkloos Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 3e kwartaal 97
Kortdurig werkloos Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 3e kwartaal 2
Kortdurig werkloos Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 3e kwartaal 140
Kortdurig werkloos Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 98
Kortdurig werkloos Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 3e kwartaal 67
Kortdurig werkloos Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 31
Kortdurig werkloos Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 3e kwartaal 22
Kortdurig werkloos Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 56
Kortdurig werkloos Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 3e kwartaal 26
Kortdurig werkloos Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 8
Korter dan 1 maand Totaal personen 2022 3e kwartaal 127
Korter dan 1 maand Geslacht: Mannen 2022 3e kwartaal 69
Korter dan 1 maand Geslacht: Vrouwen 2022 3e kwartaal 58
Korter dan 1 maand Migratieachtergrond: Nederland 2022 3e kwartaal 83
Korter dan 1 maand Migratieachtergrond: westers 2022 3e kwartaal 14
Korter dan 1 maand Migratieachtergrond: niet-westers 2022 3e kwartaal 30
Korter dan 1 maand Migratieachtergrond : onbekend 2022 3e kwartaal 0
Korter dan 1 maand Onderwijsniveau: 1 laag 2022 3e kwartaal 40
Korter dan 1 maand Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 3e kwartaal 49
Korter dan 1 maand Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 3e kwartaal 38
Korter dan 1 maand Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 3e kwartaal 0
Korter dan 1 maand Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 3e kwartaal 81
Korter dan 1 maand Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 32
Korter dan 1 maand Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 3e kwartaal 24
Korter dan 1 maand Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 8
Korter dan 1 maand Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 3e kwartaal 6
Korter dan 1 maand Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 14
Korter dan 1 maand Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 3e kwartaal 6
Korter dan 1 maand Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 2
1 tot 3 maanden Totaal personen 2022 3e kwartaal 92
1 tot 3 maanden Geslacht: Mannen 2022 3e kwartaal 40
1 tot 3 maanden Geslacht: Vrouwen 2022 3e kwartaal 52
1 tot 3 maanden Migratieachtergrond: Nederland 2022 3e kwartaal 45
1 tot 3 maanden Migratieachtergrond: westers 2022 3e kwartaal 11
1 tot 3 maanden Migratieachtergrond: niet-westers 2022 3e kwartaal 37
1 tot 3 maanden Migratieachtergrond : onbekend 2022 3e kwartaal 0
1 tot 3 maanden Onderwijsniveau: 1 laag 2022 3e kwartaal 33
1 tot 3 maanden Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 3e kwartaal 26
1 tot 3 maanden Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 3e kwartaal 31
1 tot 3 maanden Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 3e kwartaal 2
1 tot 3 maanden Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 3e kwartaal 40
1 tot 3 maanden Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 34
1 tot 3 maanden Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 3e kwartaal 24
1 tot 3 maanden Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 10
1 tot 3 maanden Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 3e kwartaal 7
1 tot 3 maanden Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 17
1 tot 3 maanden Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 3e kwartaal 7
1 tot 3 maanden Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 3
3 tot 6 maanden Totaal personen 2022 3e kwartaal 46
3 tot 6 maanden Geslacht: Mannen 2022 3e kwartaal 22
3 tot 6 maanden Geslacht: Vrouwen 2022 3e kwartaal 25
3 tot 6 maanden Migratieachtergrond: Nederland 2022 3e kwartaal 28
3 tot 6 maanden Migratieachtergrond: westers 2022 3e kwartaal 7
3 tot 6 maanden Migratieachtergrond: niet-westers 2022 3e kwartaal 12
3 tot 6 maanden Migratieachtergrond : onbekend 2022 3e kwartaal 0
3 tot 6 maanden Onderwijsniveau: 1 laag 2022 3e kwartaal 13
3 tot 6 maanden Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 3e kwartaal 15
3 tot 6 maanden Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 3e kwartaal 17
3 tot 6 maanden Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 3e kwartaal 0
3 tot 6 maanden Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 3e kwartaal 15
3 tot 6 maanden Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 21
3 tot 6 maanden Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 3e kwartaal 14
3 tot 6 maanden Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 7
3 tot 6 maanden Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 3e kwartaal 3
3 tot 6 maanden Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 10
3 tot 6 maanden Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 3e kwartaal 6
3 tot 6 maanden Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 1
6 tot 12 maanden Totaal personen 2022 3e kwartaal 29
6 tot 12 maanden Geslacht: Mannen 2022 3e kwartaal 13
6 tot 12 maanden Geslacht: Vrouwen 2022 3e kwartaal 16
6 tot 12 maanden Migratieachtergrond: Nederland 2022 3e kwartaal 15
6 tot 12 maanden Migratieachtergrond: westers 2022 3e kwartaal 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de werkloosheidsduur van de werkloze beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Hiermee is het mogelijk het aantal kort- en langdurig werklozen te bepalen. Kortdurig werklozen zijn korter dan 12 maanden werkloos. Langdurig werklozen zijn 12 maanden of meer werkloos. De cijfers in de tabel kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijsniveau. De tabel bevat zowel kwartaal- als jaarcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
De cijfers over het 3e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 14 februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.