Rijksmonumenten; regio (indeling 2022)

Rijksmonumenten; regio (indeling 2022)

Soort Rijksmonument Regio's Perioden Rijksmonumenten (aantal)
Rijksmonumenten totaal Utrecht (PV) 2021 5.858
Rijksmonumenten totaal Utrecht (CR) 2021 5.858
Rijksmonumenten totaal Utrecht (gemeente) 2021 1.597
Rijksmonumenten totaal Utrechtse Heuvelrug 2021 476
Archeologie Utrecht (PV) 2021 108
Archeologie Utrecht (CR) 2021 108
Archeologie Utrecht (gemeente) 2021 12
Archeologie Utrechtse Heuvelrug 2021 16
Bestuurs-, rechts- en overheidsgebouwen Utrecht (PV) 2021 59
Bestuurs-, rechts- en overheidsgebouwen Utrecht (CR) 2021 59
Bestuurs-, rechts- en overheidsgebouwen Utrecht (gemeente) 2021 13
Bestuurs-, rechts- en overheidsgebouwen Utrechtse Heuvelrug 2021 2
Boerderijen, molens en bedrijven Utrecht (PV) 2021 789
Boerderijen, molens en bedrijven Utrecht (CR) 2021 789
Boerderijen, molens en bedrijven Utrecht (gemeente) 2021 63
Boerderijen, molens en bedrijven Utrechtse Heuvelrug 2021 69
Cultuur, gezondheid en wetenschap Utrecht (PV) 2021 100
Cultuur, gezondheid en wetenschap Utrecht (CR) 2021 100
Cultuur, gezondheid en wetenschap Utrecht (gemeente) 2021 41
Cultuur, gezondheid en wetenschap Utrechtse Heuvelrug 2021 0
Handels-, opslag- en transportgebouwen Utrecht (PV) 2021 123
Handels-, opslag- en transportgebouwen Utrecht (CR) 2021 123
Handels-, opslag- en transportgebouwen Utrecht (gemeente) 2021 38
Handels-, opslag- en transportgebouwen Utrechtse Heuvelrug 2021 14
Kastelen, landhuizen en parken Utrecht (PV) 2021 1.091
Kastelen, landhuizen en parken Utrecht (CR) 2021 1.091
Kastelen, landhuizen en parken Utrecht (gemeente) 2021 67
Kastelen, landhuizen en parken Utrechtse Heuvelrug 2021 239
Niet bekend/geen Rijksmonument Utrecht (PV) 2021 0
Niet bekend/geen Rijksmonument Utrecht (CR) 2021 0
Niet bekend/geen Rijksmonument Utrecht (gemeente) 2021 0
Niet bekend/geen Rijksmonument Utrechtse Heuvelrug 2021 0
Religieuze gebouwen Utrecht (PV) 2021 242
Religieuze gebouwen Utrecht (CR) 2021 242
Religieuze gebouwen Utrecht (gemeente) 2021 45
Religieuze gebouwen Utrechtse Heuvelrug 2021 9
Sport, recreatie, vereniging en horeca Utrecht (PV) 2021 39
Sport, recreatie, vereniging en horeca Utrecht (CR) 2021 39
Sport, recreatie, vereniging en horeca Utrecht (gemeente) 2021 6
Sport, recreatie, vereniging en horeca Utrechtse Heuvelrug 2021 5
Uitvaartcentra en begraafplaatsen Utrecht (PV) 2021 91
Uitvaartcentra en begraafplaatsen Utrecht (CR) 2021 91
Uitvaartcentra en begraafplaatsen Utrecht (gemeente) 2021 51
Uitvaartcentra en begraafplaatsen Utrechtse Heuvelrug 2021 10
Verdedigingswerken en militaire gebouwen Utrecht (PV) 2021 620
Verdedigingswerken en militaire gebouwen Utrecht (CR) 2021 620
Verdedigingswerken en militaire gebouwen Utrecht (gemeente) 2021 126
Verdedigingswerken en militaire gebouwen Utrechtse Heuvelrug 2021 14
Voorwerpen op pleinen en dergelijke Utrecht (PV) 2021 94
Voorwerpen op pleinen en dergelijke Utrecht (CR) 2021 94
Voorwerpen op pleinen en dergelijke Utrecht (gemeente) 2021 20
Voorwerpen op pleinen en dergelijke Utrechtse Heuvelrug 2021 7
Weg- en waterbouwkundige werken Utrecht (PV) 2021 119
Weg- en waterbouwkundige werken Utrecht (CR) 2021 119
Weg- en waterbouwkundige werken Utrecht (gemeente) 2021 57
Weg- en waterbouwkundige werken Utrechtse Heuvelrug 2021 2
Woningen en woningbouwcomplexen Utrecht (PV) 2021 2.383
Woningen en woningbouwcomplexen Utrecht (CR) 2021 2.383
Woningen en woningbouwcomplexen Utrecht (gemeente) 2021 1.058
Woningen en woningbouwcomplexen Utrechtse Heuvelrug 2021 89
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal rijksmonumenten van nationale betekenis in Nederland op 31 december van het betreffende jaar voor de jaren 1965-2021. Monumenten die door gemeenten en provincies zijn beschermd zijn niet in deze tabel opgenomen. De cijfers in deze tabel zijn samengesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De regionale indeling is voor alle jaren gebaseerd op de gemeentelijke indeling van 1 januari 2022. De cijfers zijn niet alleen onderverdeeld naar soort monument, maar ook naar landsdeel, provincie, gemeente en COROP-gebied.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1965.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juli 2022:
Dit is een nieuwe tabel. In het StatLine archief zijn tabellen te vinden met de Rijksmonumenten volgens de regionale indelingen van de jaren 2015-2020. In de oudere tabellen is gebruik gemaakt van een indeling naar het soort monument in 11 categorieën, daarin zijn archeologische monumenten niet opgenomen. In deze nieuwe tabel is gebruik gemaakt van een nieuwe indeling naar soort monument in 14 hoofdcategorieën, waaronder nu ook archeologische rijksmonumenten. Van de 14 hoofdcategorieën zijn er actueel 13 in gebruik.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers met de eindstand van 31 december 2022 komen in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar in een nieuwe tabel met de gemeentelijke indeling 2023. Ook de cijfers van eerdere jaren in de tijdreeks 1965-2021 worden dan gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 2023.

Toelichting onderwerpen

Rijksmonumenten
Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van algemeen (nationaal) belang zijn, bijvoorbeeld door hun schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Zij zijn door het Rijk aangewezen als beschermd monument als bedoeld in de Erfgoedwet.