Huwen; huwelijkssluitingen naar diverse kenmerken; 1996 - 2020

Huwen; huwelijkssluitingen naar diverse kenmerken; 1996 - 2020

Perioden Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijdse burgerlijke staat Man ongehuwd Totaal vrouwen (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijdse burgerlijke staat Man ongehuwd Vrouw ongehuwd (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijdse burgerlijke staat Man ongehuwd Vrouw verweduwd (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar leeftijdsverschil van de partners Geen leeftijdsverschil (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar leeftijdsverschil van de partners 1 tot 5 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar leeftijdsverschil van de partners 5 tot 10 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar leeftijdsverschil van de partners 10 tot 15 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar leeftijdsverschil van de partners 15 tot 20 jaar verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar leeftijdsverschil van de partners 20 jaar of meer verschil (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijdse burgerlijke staat Man ongehuwd Totaal vrouwen (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijdse burgerlijke staat Man ongehuwd Vrouw ongehuwd (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijdse burgerlijke staat Man ongehuwd Vrouw verweduwd (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijdse burgerlijke staat Man ongehuwd Vrouw gescheiden (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijdse burgerlijke staat Beiden partnerschap (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijdse burgerlijke staat Man verweduwd Totaal vrouwen (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijdse burgerlijke staat Man verweduwd Vrouw ongehuwd (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijdse burgerlijke staat Man verweduwd Vrouw verweduwd (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijdse burgerlijke staat Man verweduwd Vrouw gescheiden (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijdse burgerlijke staat Man gescheiden Totaal vrouwen (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijdse burgerlijke staat Man gescheiden Vrouw ongehuwd (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijdse burgerlijke staat Man gescheiden Vrouw verweduwd (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijdse burgerlijke staat Man gescheiden Vrouw gescheiden (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds rangnummer huwelijk Man 1e huwelijk Totaal vrouwen (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds rangnummer huwelijk Man 1e huwelijk Vrouw 1e huwelijk (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds rangnummer huwelijk Man 1e huwelijk Vrouw 2e huwelijk (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds rangnummer huwelijk Man 1e huwelijk Vrouw 3e of volgend huwelijk (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds rangnummer huwelijk Man 2e huwelijk Totaal vrouwen (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds rangnummer huwelijk Man 2e huwelijk Vrouw 1e huwelijk (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds rangnummer huwelijk Man 2e huwelijk Vrouw 2e huwelijk (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds rangnummer huwelijk Man 2e huwelijk Vrouw 3e of volgend huwelijk (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds rangnummer huwelijk Man 3e of volgend huwelijk Totaal vrouwen (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds rangnummer huwelijk Man 3e of volgend huwelijk Vrouw 1e huwelijk (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds rangnummer huwelijk Man 3e of volgend huwelijk Vrouw 2e huwelijk (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds rangnummer huwelijk Man 3e of volgend huwelijk Vrouw 3e of volgend huwelijk (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners in Nederland geboren (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Één in Nederland, ander in buitenland Eén Nederland, ander buitenland (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Één in Nederland, ander in buitenland Eén Nederland, ander EU-landen (exclu... (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Één in Nederland, ander in buitenland Eén Nederland, ander westers land (ex... (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Één in Nederland, ander in buitenland Eén Nederland, ander niet-westers land (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Één in Nederland, ander in buitenland Eén Nederland, ander België (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Één in Nederland, ander in buitenland Eén Nederland, ander Duitsland (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Één in Nederland, ander in buitenland Eén Nederland, ander Marokko (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Één in Nederland, ander in buitenland Eén Nederland, ander Nederlandse Anti... (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Één in Nederland, ander in buitenland Eén Nederland, ander Suriname (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Één in Nederland, ander in buitenland Eén Nederland, ander Turkije (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland Buitenland (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland Europese Unie (exclusief Nederland) (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland Westers land (exclusief Nederland) (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland Niet-westers land (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland België (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland Duitsland (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland Marokko (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland (Voormalig) Ned. Antillen en Aruba (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland Suriname (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners hetzelfde buitenland Turkije (aantal) Huwelijkssluitingen Totaal huwelijkssluitingen Naar wederzijds geboorteland Beide partners verschillend buitenland (aantal)
2020 50.233 36.976 33.407 213 5.054 27.658 11.988 3.462 1.259 812 37.772 34.120 215 3.437 1.098 1.140 279 302 559 10.223 4.377 426 5.420 38.626 34.891 3.326 409 9.781 4.184 4.742 855 1.826 578 901 347 34.234 9.315 2.385 4.499 4.816 341 684 798 273 422 776 4.443 1.171 1.445 2.998 51 67 445 83 269 479 2.241
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over huwelijkssluitingen (exclusief partnerschapsregistraties) en huwende personen (exclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) onder de bevolking van Nederland naar geslachtsverhouding, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat, rangnummer van het huwelijk en geboorteland.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en leeftijdsverschil;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijdse burgerlijke staat;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijds rangnummer van het huwelijk;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijds geboorteland;
- Huwende personen naar geslacht en leeftijd;
- Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat;
- Huwende personen naar geslacht en rangnummer van het huwelijk.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2020.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 4 juli 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Huwelijkssluitingen
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal huwelijkssluitingen
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar wederzijdse burgerlijke staat
Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap'en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Huwelijkssluitingen tussen twee mannen naar wederzijdse burgerlijke staat vóór het huwelijk.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Doorgaans worden het geregistreerd partnerschap en het huwelijk op dezelfde wijze behandeld.
Man ongehuwd
Ongehuwd
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap heeft.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, zijn de burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.
Totaal vrouwen
Inclusief burgerlijke staat vrouw onbekend.
Vrouw ongehuwd
Ongehuwd
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap heeft.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, zijn de burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode genegeerd.
Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.
Vrouw verweduwd
Verweduwd
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
Tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'verweduwd na partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.

Verweduwd na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Totaal huwelijkssluitingen
Totaal van alle huwelijkssluitingen van zowel paren van gelijk als paren van verschillend geslacht.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar leeftijdsverschil van de partners
Huwelijkssluitingen naar leeftijdsverschil van de partners.
Het leeftijdsverschil is bepaald als het verschil tussen de geboortejaren
van de partners.
Geen leeftijdsverschil
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in hetzelfde jaar zijn geboren.
1 tot 5 jaar verschil
Huwelijkssluitingen met een leeftijdsverschil tussen de partners van 1 tot
5 jaar.
5 tot 10 jaar verschil
Huwelijkssluitingen met een leeftijdsverschil tussen de partners van 5 tot
10 jaar.
10 tot 15 jaar verschil
Huwelijkssluitingen met een leeftijdsverschil tussen de partners van 10
tot 15 jaar.
15 tot 20 jaar verschil
Huwelijkssluitingen met een leeftijdsverschil tussen de partners van 15
tot 20 jaar.
20 jaar of meer verschil
Huwelijkssluitingen met een leeftijdsverschil tussen de partners van 20
jaar of meer.
Naar wederzijdse burgerlijke staat
Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke
staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en
verweduwd).Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle
burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS
gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na
partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze
statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent
dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in
de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten
beschikbaar.
.
Huwelijkssluitingen naar wederzijdse burgerlijke staat vóór het huwelijk.
.
Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk
en het geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is het
geregistreerd partnerschap ingevoerd. Doorgaans worden het geregistreerd
partnerschap en het huwelijk op dezelfde wijze behandeld.
Man ongehuwd
Ongehuwd
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een
huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit
een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap heeft.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten
beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, zijn de
burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na
partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor
deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het
partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een
huwelijk heeft gesloten.
.
Inclusief burgerlijke staat man onbekend.
Bij homoparen gaat het om de oudste huwelijkspartner.
.
Ongehuwd:
Burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk
heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
Totaal vrouwen
Inclusief burgerlijke staat vrouw onbekend.
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
Vrouw ongehuwd
Ongehuwd
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een
huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit
een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap heeft.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten
beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, zijn de
burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na
partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor
deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het
partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een
huwelijk heeft gesloten.
.
Inclusief burgerlijke staat vrouw onbekend.
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
.
Ongehuwd:
Burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk
heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
Vrouw verweduwd
Verweduwd
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
Tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar
zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'verweduwd na
partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.
.
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
.
Verweduwd:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk of
geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouw gescheiden
Gescheiden
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
Tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar
zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'gescheiden na
partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.
.
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
.
Gescheiden:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk door
echtscheiding, of na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders
dan door het overlijden van de partner. Exclusief personen die zijn
gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.
Beiden partnerschap
Partnerschap
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is
in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Het betreft een omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk. Beschikbaar vanaf 2010.
  
Man verweduwd
Verweduwd
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
Tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar
zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'verweduwd na
partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.
.
Bij homoparen gaat het om de oudste huwelijkspartner.
.
Verweduwd:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk of
geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Totaal vrouwen
Inclusief burgerlijke staat vrouw onbekend.
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
Vrouw ongehuwd
Ongehuwd
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een
huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit
een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap heeft.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten
beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, zijn de
burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na
partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor
deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het
partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een
huwelijk heeft gesloten.
.
Inclusief burgerlijke staat vrouw onbekend.
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
.
Ongehuwd:
Burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk
heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
Vrouw verweduwd
Verweduwd
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
Tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar
zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'verweduwd na
partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.
.
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
.
Verweduwd:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk of
geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouw gescheiden
Gescheiden
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
Tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar
zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'gescheiden na
partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.
.
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
.
Gescheiden:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk door
echtscheiding, of na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders
dan door het overlijden van de partner. Exclusief personen die zijn
gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.
Man gescheiden
Gescheiden
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na
partnerschap.
Tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar
zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'gescheiden na
partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.
.
Bij homoparen gaat het om de oudste huwelijkspartner.
.
Gescheiden:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk door
echtscheiding, of na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders
dan door het overlijden van de partner. Exclusief personen die zijn
gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.
Totaal vrouwen
Inclusief burgerlijke staat vrouw onbekend.
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
Vrouw ongehuwd
Ongehuwd
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een
huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit
een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap heeft.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten
beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, zijn de
burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na
partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor
deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het
partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een
huwelijk heeft gesloten.
.
Inclusief burgerlijke staat vrouw onbekend.
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
.
Ongehuwd:
Burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk
heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
Vrouw verweduwd
Verweduwd
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
Tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar
zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'verweduwd na
partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.
.
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
.
Verweduwd:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk of
geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouw gescheiden
Gescheiden
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
Tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar
zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'gescheiden na
partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.
.
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
.
Gescheiden:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk door
echtscheiding, of na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders
dan door het overlijden van de partner. Exclusief personen die zijn
gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.
Naar wederzijds rangnummer huwelijk
Huwelijkssluitingen naar wederzijds rangnummer van het huwelijk.
.
Rangnummer huwelijk:
De positie van het laatst gesloten huwelijk in de rangorde van eerdere
huwelijken van een persoon.
Man 1e huwelijk
Inclusief rangnummer huwelijk man onbekend.
Bij homoparen gaat het om de oudste huwelijkspartner.
Totaal vrouwen
Inclusief rangnummer huwelijk vrouw onbekend.
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
Vrouw 1e huwelijk
Inclusief rangnummer huwelijk vrouw onbekend.
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
Vrouw 2e huwelijk
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
Vrouw 3e of volgend huwelijk
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
Man 2e huwelijk
Bij homoparen gaat het om de oudste huwelijkspartner.
Totaal vrouwen
Inclusief rangnummer huwelijk vrouw onbekend.
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
Vrouw 1e huwelijk
Inclusief rangnummer huwelijk vrouw onbekend.
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
Vrouw 2e huwelijk
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
Vrouw 3e of volgend huwelijk
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
Man 3e of volgend huwelijk
Bij homoparen gaat het om de oudste huwelijkspartner.
Totaal vrouwen
Inclusief rangnummer huwelijk vrouw onbekend.
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
Vrouw 1e huwelijk
Inclusief rangnummer huwelijk vrouw onbekend.
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
Vrouw 2e huwelijk
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
Vrouw 3e of volgend huwelijk
Bij homoparen gaat het om de jongste huwelijkspartner.
Naar wederzijds geboorteland
Huwelijkssluitingen naar wederzijds geboorteland.
.
Geboorteland:
Het land waar een persoon geboren is.
Beide partners in Nederland geboren
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in Nederland zijn geboren.
Één in Nederland, ander in buitenland
Huwelijkssluitingen waarbij één partner in Nederland is geboren en de
ander in het buitenland.
Eén Nederland, ander buitenland
Totaal huwelijkssluitingen waarbij één partner in Nederland is geboren en
de ander in het buitenland.
Eén Nederland, ander EU-landen (exclu...
Huwelijkssluitingen waarbij één partner in Nederland is geboren en de ander in een lidstaat van de Europese Unie (exclusief Nederland).

Europese Unie:
Verdrag tussen Europese lidstaten.
De Europese Unie bestaat uit de volgende landen (exclusief Nederland).
1996-2004: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
2005-2006: België, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Vanaf 2007: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Vanaf 2013: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Verlaten op 31-1-2020: Verenigd Koninkrijk. Om praktische redenen is het Verenigd Koninkrijk over geheel 2020 niet meegeteld.
Eén Nederland, ander westers land (ex...
Huwelijkssluitingen waarbij één partner in Nederland is geboren en de
ander in een westers land (exclusief Nederland).
.
Westerse landen:
Landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië plus
Indonesië en Japan. Op grond van hun sociaal-economische en
sociaal-culturele positie worden Indonesië en Japan tot westerse landen
gerekend.
Eén Nederland, ander niet-westers land
Huwelijkssluitingen waarbij één partner in Nederland is geboren en de
ander in een niet-westers land.
.
Niet-westerse landen:
Landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan),
en Turkije. Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele
positie worden Indonesië en Japan tot westerse landen gerekend.
Eén Nederland, ander België
Huwelijkssluitingen waarbij één partner in Nederland is geboren en de
ander in België.
Eén Nederland, ander Duitsland
Huwelijkssluitingen waarbij één partner in Nederland is geboren en de
ander in Duitsland.
.
Duitsland:
Bondsrepubliek Duitsland, Duitse Democratische Republiek, Duitsland (oud)
en Saarland.
Eén Nederland, ander Marokko
Huwelijkssluitingen waarbij één partner in Nederland is geboren en de
ander in Marokko.
.
Marokko:
Marokko, Ifni, Spaanse Sahara, Westelijke Sahara.
Eén Nederland, ander Nederlandse Anti...
Huwelijkssluitingen waarbij één partner in Nederland is geboren en de
ander op de Nederlandse Antillen of Aruba.
.
Nederlandse Antillen:
Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.
Eén Nederland, ander Suriname
Huwelijkssluitingen waarbij één partner in Nederland is geboren en de
ander in Suriname.
Eén Nederland, ander Turkije
Huwelijkssluitingen waarbij één partner in Nederland is geboren en de
ander in Turkije.
Beide partners hetzelfde buitenland
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in eenzelfde buitenland zijn
geboren.
Buitenland
Totaal huwelijkssluitingen waarbij beide partners in eenzelfde buitenland
zijn geboren.
Europese Unie (exclusief Nederland)
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in dezelfde lidstaat van de Europese Unie zijn geboren (exclusief Nederland).

Europese Unie:
Verdrag tussen Europese lidstaten.
De Europese Unie bestaat uit de volgende landen (exclusief Nederland).
1996-2004: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
2005-2006: België, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Vanaf 2007: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Vanaf 2013: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Verlaten op 31-1-2020: Verenigd Koninkrijk. Om praktische redenen is het Verenigd Koninkrijk over geheel 2020 niet meegeteld.
Westers land (exclusief Nederland)
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in eenzelfde westers land zijn
geboren (exclusief Nederland).
.
Westerse landen:
Landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië plus
Indonesië en Japan. Op grond van hun sociaal-economische en
sociaal-culturele positie worden Indonesië en Japan tot westerse landen
gerekend.
Niet-westers land
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in eenzelfde niet-westers land
zijn geboren.
.
Niet-westerse landen:
Landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan),
en Turkije. Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele
positie worden Indonesië en Japan tot westerse landen gerekend.
België
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in België zijn geboren.
Duitsland
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in Duitsland zijn geboren.
.
Duitsland:
Bondsrepubliek Duitsland, Duitse Democratische Republiek, Duitsland (oud)
en Saarland.
Marokko
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in Marokko zijn geboren.
.
Marokko:
Marokko, Ifni, Spaanse Sahara en Westelijke Sahara.
(Voormalig) Ned. Antillen en Aruba
Betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de
Nederlandse Antillen en Aruba van vóór 10 oktober 2010 behoorden.
Het gaat om de eilanden Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius,
Sint-Maarten en Aruba.
.
Vanaf 10 oktober 2010 zijn de Nederlandes Antillen ontbonden.
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat dan uit vier landen: Nederland,
Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Alle eilanden hebben een nieuwe status.
Curaçao en Sint Maarten zijn nieuwe landen binnen het Koninkrijk. Met een
'Status aparte' binnen het Koninkrijk zijn Curaçao en Sint Maarten
autonome landen. De landen hebben een zelfstandig bestuur en zijn niet
meer afhankelijk van Nederland.
De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ook wel Caribisch
Nederland, hebben een diepere band met Nederland en functioneren als
bijzondere gemeente van Nederland.
.
Op 1 januari 1986 werd Aruba afgescheiden van de Nederlandse Antillen.
Sinds die datum is Aruba een nieuw land binnen het Koninkrijk de
Nederlanden. Met een 'Status aparte' binnen het Koninkrijk is Aruba een
autonoom land. Aruba heeft een zelfstandig bestuur en is niet meer
afhankelijk van Nederland.
.
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners op de Nederlandse Antillen of
Aruba zijn geboren.
.
Nederlandse Antillen:
Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.
Suriname
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in Suriname zijn geboren.
Turkije
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in Turkije zijn geboren.
Beide partners verschillend buitenland
Huwelijkssluitingen waarbij beide partners in een verschillend buitenland
zijn geboren.