Caribisch NL; inkomen tot ijkpunt voor sociaal minimum

Caribisch NL; inkomen tot ijkpunt voor sociaal minimum

Inkomensgrens CN Caribisch Nederland Perioden Particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens relatief (%)
Totaal Caribisch Nederland 2021* 10.850
Totaal Bonaire 2021* 8.850
Totaal Sint Eustatius 2021* 1.250
Totaal Saba 2021* 750
Inkomen tot 50% ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2021* 1.150 11
Inkomen tot 50% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2021* 950 11
Inkomen tot 50% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2021* 150 13
Inkomen tot 50% ijkpunt sociaal minimum Saba 2021* 50 8
Inkomen tot 75% ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2021* 1.900 19
Inkomen tot 75% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2021* 1.550 19
Inkomen tot 75% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2021* 250 21
Inkomen tot 75% ijkpunt sociaal minimum Saba 2021* 100 13
Inkomen tot 90% ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2021* 2.500 25
Inkomen tot 90% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2021* 2.050 25
Inkomen tot 90% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2021* 350 28
Inkomen tot 90% ijkpunt sociaal minimum Saba 2021* 150 20
Inkomen tot 100% ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2021* 2.900 28
Inkomen tot 100% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2021* 2.300 28
Inkomen tot 100% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2021* 400 34
Inkomen tot 100% ijkpunt sociaal minimum Saba 2021* 150 23
Inkomen tot 110% ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2021* 3.350 33
Inkomen tot 110% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2021* 2.700 33
Inkomen tot 110% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2021* 450 39
Inkomen tot 110% ijkpunt sociaal minimum Saba 2021* 200 29
Inkomen tot 125% ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2021* 4.050 40
Inkomen tot 125% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2021* 3.250 40
Inkomen tot 125% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2021* 550 44
Inkomen tot 125% ijkpunt sociaal minimum Saba 2021* 250 37
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over (personen in) particuliere huishoudens met een besteedbaar huishoudensinkomen tot aan het ijkpunt voor het sociaal minimum in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit ijkpunt is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor een aantal huishoudenstypen vastgesteld. Voor zowel de huishoudens, personen als minderjarige kinderen worden de gegevens in absolute aantallen en in procenten (ten opzichte van de populatie waarvoor een ijkpunt vastgesteld is) weergegeven. Ook wordt er gedifferentieerd naar verschillende niveaus ten opzichte van het ijkpunt voor het sociaal minimum.

Populatie:
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018 tot en met 2020 zijn definitief.
De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen 30 juni 2023:
De definitieve cijfers over 2020 en de voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in september 2024 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens per 31 december van het verslagjaar, met inkomen.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Particuliere huishoudens relatief
Het aantal huishoudens als percentage van de totale populatie huishoudens waarvoor een ijkpunt voor het sociaal minimum gedefinieerd is.