Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit

Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 3e kwartaal 9.573
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2022 3e kwartaal 827
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2022 3e kwartaal 1.494
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: deeltijd 2022 3e kwartaal 4.546
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2022 3e kwartaal 667
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2022 3e kwartaal 3.051
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: voltijd 2022 3e kwartaal 5.027
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 3e kwartaal 1.630
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 3.850
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 3e kwartaal 1.995
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 1.855
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 3e kwartaal 2.006
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 4.092
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 3e kwartaal 1.770
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 317
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 3e kwartaal 1.822
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 3e kwartaal 3.701
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 3e kwartaal 4.001
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 3e kwartaal 48
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2022 3e kwartaal 8.009
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2022 3e kwartaal 5.329
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2022 3e kwartaal 2.680
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2022 3e kwartaal 1.564
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2022 3e kwartaal 1.204
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige met personeel 2022 3e kwartaal 327
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: meewerkend gezinslid 2022 3e kwartaal 32
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: positie onbekend 2022 3e kwartaal 0
Mannen Totaal personen 2022 3e kwartaal 5.060
Mannen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2022 3e kwartaal 367
Mannen Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2022 3e kwartaal 586
Mannen Arbeidsduur: deeltijd 2022 3e kwartaal 1.465
Mannen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2022 3e kwartaal 219
Mannen Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2022 3e kwartaal 879
Mannen Arbeidsduur: voltijd 2022 3e kwartaal 3.595
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 3e kwartaal 832
Mannen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 2.016
Mannen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 3e kwartaal 1.039
Mannen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 977
Mannen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 3e kwartaal 1.042
Mannen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 2.213
Mannen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 3e kwartaal 964
Mannen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 206
Mannen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 3e kwartaal 1.070
Mannen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 3e kwartaal 1.953
Mannen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 3e kwartaal 2.007
Mannen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 3e kwartaal 30
Mannen Werkkring: werknemer 2022 3e kwartaal 4.067
Mannen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2022 3e kwartaal 2.758
Mannen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2022 3e kwartaal 1.309
Mannen Werkkring: zelfstandige 2022 3e kwartaal 993
Mannen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2022 3e kwartaal 745
Mannen Werkkring: zelfstandige met personeel 2022 3e kwartaal 238
Mannen Werkkring: meewerkend gezinslid 2022 3e kwartaal 11
Mannen Werkkring: positie onbekend 2022 3e kwartaal 0
Vrouwen Totaal personen 2022 3e kwartaal 4.512
Vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2022 3e kwartaal 460
Vrouwen Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2022 3e kwartaal 908
Vrouwen Arbeidsduur: deeltijd 2022 3e kwartaal 3.080
Vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2022 3e kwartaal 448
Vrouwen Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2022 3e kwartaal 2.172
Vrouwen Arbeidsduur: voltijd 2022 3e kwartaal 1.432
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 3e kwartaal 798
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 1.834
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 3e kwartaal 956
Vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 3e kwartaal 878
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 3e kwartaal 963
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 1.880
Vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 3e kwartaal 806
Vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 3e kwartaal 111
Vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 3e kwartaal 752
Vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 3e kwartaal 1.748
Vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 3e kwartaal 1.994
Vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 3e kwartaal 18
Vrouwen Werkkring: werknemer 2022 3e kwartaal 3.942
Vrouwen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2022 3e kwartaal 2.571
Vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2022 3e kwartaal 1.371
Vrouwen Werkkring: zelfstandige 2022 3e kwartaal 570
Vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2022 3e kwartaal 460
Vrouwen Werkkring: zelfstandige met personeel 2022 3e kwartaal 89
Vrouwen Werkkring: meewerkend gezinslid 2022 3e kwartaal 21
Vrouwen Werkkring: positie onbekend 2022 3e kwartaal 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de anciënniteit van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar de periode dat ze werkzaam zijn bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
De cijfers over het 3e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 14 februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.