Arbeidsdeelname; provincie

Arbeidsdeelname; provincie

Regio's Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Nederland 2022 2e kwartaal 13.212 9.873 329 3,3 9.544 3.339
Noord-Nederland (LD) 2022 2e kwartaal 1.295 951 33 3,5 917 344
Oost-Nederland (LD) 2022 2e kwartaal 2.771 2.086 65 3,1 2.021 685
West-Nederland (LD) 2022 2e kwartaal 6.349 4.770 165 3,5 4.605 1.579
Zuid-Nederland (LD) 2022 2e kwartaal 2.797 2.066 66 3,2 2.000 731
Groningen (PV) 2022 2e kwartaal 450 329 13 4,0 316 121
Fryslân (PV) 2022 2e kwartaal 481 356 12 3,4 344 125
Drenthe (PV) 2022 2e kwartaal 364 266 8 3,1 258 98
Overijssel (PV) 2022 2e kwartaal 871 658 19 3,0 639 213
Flevoland (PV) 2022 2e kwartaal 329 248 9 3,4 240 80
Gelderland (PV) 2022 2e kwartaal 1.572 1.180 37 3,1 1.143 392
Utrecht (PV) 2022 2e kwartaal 1.025 795 25 3,2 770 231
Noord-Holland (PV) 2022 2e kwartaal 2.216 1.680 62 3,7 1.618 536
Zuid-Holland (PV) 2022 2e kwartaal 2.823 2.090 73 3,5 2.016 734
Zeeland (PV) 2022 2e kwartaal 284 206 5 2,4 201 78
Noord-Brabant (PV) 2022 2e kwartaal 1.953 1.471 46 3,1 1.425 482
Limburg (PV) 2022 2e kwartaal 844 595 20 3,4 575 249
Amsterdam 2022 2e kwartaal 714 550 27 4,9 523 164
's-Gravenhage (gemeente) 2022 2e kwartaal 426 298 12 4,2 286 128
Rotterdam 2022 2e kwartaal 507 365 17 4,6 348 142
Utrecht (gemeente) 2022 2e kwartaal 285 229 9 3,8 221 55
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers en kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland voor landsdelen, provincies en de vier grote steden. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van positie in de werkkring en beroepsniveau.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
De cijfer over het 2e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 22 juli 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 17 november 2022.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.