Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, 1996 - 2020

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, 1996 - 2020

Perioden Echtscheidingen Naar wederzijds geslacht Totaal echtscheidingen (aantal) Echtscheidingen Naar wederzijds geslacht Tussen man en vrouw (aantal) Echtscheidingen Naar wederzijds geslacht Tussen mannen (aantal) Echtscheidingen Naar wederzijds geslacht Tussen vrouwen (aantal) Echtscheidingen Naar leeftijdsverschil van de partners Geen leeftijdsverschil (aantal) Echtscheidingen Naar leeftijdsverschil van de partners Man ouder Totaal mannen ouder (aantal) Echtscheidingen Naar leeftijdsverschil van de partners Man ouder 1 tot 5 jaar ouder (aantal) Echtscheidingen Naar leeftijdsverschil van de partners Man ouder 5 tot 10 jaar ouder (aantal) Echtscheidingen Naar leeftijdsverschil van de partners Man ouder 10 tot 15 jaar ouder (aantal) Echtscheidingen Naar leeftijdsverschil van de partners Man ouder 15 tot 20 jaar ouder (aantal) Echtscheidingen Naar leeftijdsverschil van de partners Man ouder 20 jaar of meer ouder (aantal) Echtscheidingen Naar leeftijdsverschil van de partners Vrouw ouder Totaal vrouwen ouder (aantal) Echtscheidingen Naar leeftijdsverschil van de partners Vrouw ouder 1 tot 5 jaar ouder (aantal) Echtscheidingen Naar leeftijdsverschil van de partners Vrouw ouder 5 tot 10 jaar ouder (aantal) Echtscheidingen Naar leeftijdsverschil van de partners Vrouw ouder 10 tot 15 jaar ouder (aantal) Echtscheidingen Naar leeftijdsverschil van de partners Vrouw ouder 15 tot 20 jaar ouder (aantal) Echtscheidingen Naar leeftijdsverschil van de partners Vrouw ouder 20 jaar of meer ouder (aantal)
2020 28.965 28.486 151 328 2.576 21.248 12.007 6.319 1.868 669 385 5.141 3.853 954 231 69 34
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Echtscheidingen en van echt scheidende personen onder de bevolking van Nederland.

Deze tabel geeft informatie over het aantal echtscheidingen en van echt gescheiden personen.
De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters en zijn exclusief de ontbindingen van partnerschapsregistraties.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2020.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juli 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Echtscheidingen
Exclusief ontbindingen van partnerschapsregistraties.

Echtscheiding:
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter.
Het gaat om de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken. Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting.
Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar wederzijds geslacht
Echtscheidingen naar wederzijds geslacht.
Totaal echtscheidingen
Tussen man en vrouw
Echtscheidingen tussen man en vrouw.
Tussen mannen
Echtscheidingen tussen twee mannen.
Tussen vrouwen
Echtscheidingen tussen twee vrouwen.
Naar leeftijdsverschil van de partners
Echtscheidingen naar leeftijdsverschil van de partners.
In geval van echtscheiding van paren van gelijk geslacht is één partner als man geteld en de andere als vrouw.
Het leeftijdsverschil is bepaald als het verschil tussen het geboortejaar van de man en het geboortejaar van de vrouw.
Geen leeftijdsverschil
Echtscheidingen waarbij beide partners in hetzelfde jaar zijn geboren.
Man ouder
Echtscheidingen waarbij de man ouder is dan de vrouw.
Inclusief echtscheidingen tussen twee mannen.
Totaal mannen ouder
Totaal echtscheidingen waarbij de man ouder is dan de partner.
1 tot 5 jaar ouder
Echtscheidingen waarbij de man 1 tot 5 jaar ouder is dan de partner.
5 tot 10 jaar ouder
Echtscheidingen waarbij de man 5 tot 10 jaar ouder is dan de partner.
10 tot 15 jaar ouder
Echtscheidingen waarbij de man 10 tot 15 jaar ouder is dan de partner.
15 tot 20 jaar ouder
Echtscheidingen waarbij de man 15 tot 20 jaar ouder is dan de partner.
20 jaar of meer ouder
Echtscheidingen waarbij de man 20 jaar of meer ouder is dan de partner.
Vrouw ouder
Echtscheidingen waarbij de vrouw ouder is dan de partner.
Inclusief echtscheidingen tussen twee vrouwen.
Totaal vrouwen ouder
Totaal echtscheidingen waarbij de vrouw ouder is dan de partner.
1 tot 5 jaar ouder
Echtscheidingen waarbij de vrouw 1 tot 5 jaar ouder is dan de partner.
5 tot 10 jaar ouder
Echtscheidingen waarbij de vrouw 5 tot 10 jaar ouder is dan de partner.
10 tot 15 jaar ouder
Echtscheidingen waarbij de vrouw 10 tot 15 jaar ouder is dan de partner.
15 tot 20 jaar ouder
Echtscheidingen waarbij de vrouw 15 tot 20 jaar ouder is dan de partner.
20 jaar of meer ouder
Echtscheidingen waarbij de vrouw 20 jaar of meer ouder is dan de partner.