Motorvoertuigen actief; sloopvoertuigen, gewichtsklasse

Motorvoertuigen actief; sloopvoertuigen, gewichtsklasse

Gewichtsklassen Perioden Sloopvoertuigen (aantal) Gewicht sloopvoertuigen (1 000 kg)
Totaal personenauto's 2021 174.374 180.838
Personenauto's tot 650 kg 2021 448 263
Personenauto's 650 tot 750 kg 2021 6.708 4.752
Personenauto's 750 tot 850 kg 2021 24.401 19.487
Personenauto's 850 tot 950 kg 2021 40.369 36.186
Personenauto's 950 tot 1 050 kg 2021 27.100 27.025
Personenauto's 1 050 tot 1 150 kg 2021 25.519 27.897
Personenauto's 1 150 tot 1 250 kg 2021 19.801 23.772
Personenauto's 1 250 tot 1 350 kg 2021 17.648 22.813
Personenauto's 1 350 kg of meer 2021 12.380 18.645
Personenauto's leeggewicht onbekend 2021 0 0
Totaal bedrijfsauto's 2021 9.967 15.718
Bedrijfsauto's minder dan 1 000 kg 2021 76 70
Bedrijfsauto's 1 000 tot 1 500 kg 2021 7.512 8.990
Bedrijfsauto's 1 500 tot 2 500 kg 2021 1.958 3.607
Bedrijfsauto's 2 500 tot 5 000 kg 2021 145 477
Bedrijfsauto's 5 000 tot 7 000 kg 2021 55 337
Bedrijfsauto's 7 000 tot 10 000 kg 2021 142 1.153
Bedrijfsauto's 10 000 kg of meer 2021 79 1.085
Bedrijfsauto's leeggewicht onbekend 2021 0 0
Bron: © RDW,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de uitval van voertuigen naar totaal gewicht en voertuigcategorie (personenauto's en bedrijfsauto's/bedrijfsmotorvoertuigen) en naar gewichtsklasse per voertuigcategorie. In deze tabel zijn personenauto’s en bedrijfsauto’s met een Nederlands kenteken opgenomen, die gedurende het verslagjaar zijn uitgevallen omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop. De tot de sloop behorende personenauto’s en bedrijfsauto’s zijn onderverdeeld naar gewichtsklasse (leeggewicht). In deze tabel worden alleen actieve motorvoertuigen opgenomen. Dit zijn (uitgevallen) voertuigen die minimaal 1 dag gedurende het verslagjaar hebben mogen deelnemen aan het verkeer. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW.
Let op: Uitgevallen voertuigen die tijdens het gehele verslagjaar niet op de weg hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Deze voertuigen zijn wel meegenomen in de totaaltabel ‘Motorvoertuigen totaal; sloop, export en overige uitval’ (zie paragraaf 3). In de totaaltabel zijn alle uitgevallen voertuigen (ongeacht of ze deel hebben mogen nemen aan het verkeer) meegeteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 september 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over de uitval zullen eind eerste kwartaal na afloop van het betreffende verslagjaar verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Sloopvoertuigen
Totaal aantal voertuigen dat is uitgevallen als wettig vervoermiddel op de openbare weg en waarvan het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard vanwege sloop.
Gewicht sloopvoertuigen
Het leeggewicht van de uit Nederland afkomstige voertuigen waarvan het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop (exclusief de import van voertuigen bestemd voor demontage).

Onder leeggewicht wordt verstaan de massa van een voertuig in bedrijfsvaardige staat, met inbegrip van een half gevulde brandstoftank, reserveonderdelen en gereedschappen die tot de normale uitrusting behoren, maar zonder lading en zonder bestuurder en andere personen die met het voertuig worden vervoerd.