Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd

Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd

Seizoen- en werkdagcorrectie Perioden Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Deeltijd (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Wil meer uren werken, beschikbaar (x 1 000) Beroepsbevolking werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht (x 1 000) Niet-beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar (x 1 000)
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 1e kwartaal 4.317 593 424 213 145
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 2e kwartaal 4.323 578 414 223 147
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 3e kwartaal 4.352 577 429 209 143
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 4e kwartaal 4.362 570 425 207 145
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 1e kwartaal 4.427 550 387 218 144
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 2e kwartaal 4.312 661 460 314 119
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 3e kwartaal 4.325 635 528 242 106
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 4e kwartaal 4.386 629 490 244 114
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 1e kwartaal 4.430 618 445 276 112
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 2e kwartaal 4.426 593 416 249 114
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 3e kwartaal 4.464 520 399 220 112
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 4e kwartaal 4.505 510 370 209 116
Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 1e kwartaal 4.505 491 338 182 119
Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 4.565 494 327 185 114
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en arbeidsduur. De werkloze beroepsbevolking wordt ingedeeld naar werkloosheidsduur en de niet-beroepsbevolking naar binding met de arbeidsmarkt. Voor verschillende indelingen is een uitsplitsing naar onderwijsniveau beschikbaar.
Vanaf 15 februari 2022 publiceert het CBS kwartaal- en jaarcijfers over kenmerken van de beroepsbevolking op basis van een nieuwe meetmethode. Voor de onderwerpen in deze tabel zijn seizoengecorrigeerde kwartaalcijfers samengesteld die ook zijn herberekend vanaf 2013 op het niveau van de nieuwe methode.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
De cijfers van het 3e kwartaal 2022 is toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 14 februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Wil meer uren werken, beschikbaar
Deze groep bestaat uit mensen die deeltijd werken in hun eerste werkkring, meer uren willen gaan werken en hiervoor direct beschikbaar zijn.
De vergelijkbare term die door Eurostat wordt gebruikt is underemployed.
werkloze beroepsbevolking
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-beroepsbevolking
Beschikbaar, niet gezocht
Gezocht, niet beschikbaar