Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd

Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd

Seizoen- en werkdagcorrectie Perioden Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Deeltijd (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Voltijd (x 1 000)
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 1e kwartaal 9.069 4.317 4.752
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 2e kwartaal 9.102 4.323 4.780
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 3e kwartaal 9.126 4.352 4.773
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 4e kwartaal 9.171 4.362 4.809
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 1e kwartaal 9.214 4.427 4.787
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 2e kwartaal 9.048 4.312 4.736
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 3e kwartaal 9.070 4.325 4.745
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 4e kwartaal 9.131 4.386 4.745
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 1e kwartaal 9.172 4.430 4.742
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 2e kwartaal 9.202 4.426 4.775
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 3e kwartaal 9.284 4.464 4.819
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 4e kwartaal 9.365 4.505 4.860
Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 1e kwartaal 9.448 4.505 4.943
Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 9.541 4.565 4.976
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en arbeidsduur. De werkloze beroepsbevolking wordt ingedeeld naar werkloosheidsduur en de niet-beroepsbevolking naar binding met de arbeidsmarkt. Voor verschillende indelingen is een uitsplitsing naar onderwijsniveau beschikbaar.
Vanaf 15 februari 2022 publiceert het CBS kwartaal- en jaarcijfers over kenmerken van de beroepsbevolking op basis van een nieuwe meetmethode. Voor de onderwerpen in deze tabel zijn seizoengecorrigeerde kwartaalcijfers samengesteld die ook zijn herberekend vanaf 2013 op het niveau van de nieuwe methode.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
De cijfers van het 3e kwartaal 2022 is toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 14 februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Voltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.