Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd

Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd

Seizoen- en werkdagcorrectie Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking Hoogst behaald onderwijsniveau Totaal (x 1 000) Beroepsbevolking Beroepsbevolking (x 1 000) Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht (x 1 000) Niet-beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar (x 1 000) Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar (x 1 000)
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 1e kwartaal 12.975 9.493 3.482 213 145 3.124
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 2e kwartaal 13.002 9.517 3.486 223 147 3.115
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 3e kwartaal 13.029 9.555 3.474 209 143 3.123
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 4e kwartaal 13.055 9.596 3.459 207 145 3.107
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 1e kwartaal 13.075 9.601 3.474 218 144 3.112
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 2e kwartaal 13.088 9.508 3.580 314 119 3.147
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 3e kwartaal 13.101 9.598 3.502 242 106 3.155
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 4e kwartaal 13.113 9.621 3.492 244 114 3.134
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 1e kwartaal 13.148 9.617 3.531 276 112 3.143
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 2e kwartaal 13.139 9.618 3.521 249 114 3.158
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 3e kwartaal 13.128 9.683 3.445 220 112 3.113
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 4e kwartaal 13.170 9.735 3.435 209 116 3.111
Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 1e kwartaal 13.175 9.787 3.389 182 119 3.088
Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 13.212 9.868 3.345 185 114 3.046
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en arbeidsduur. De werkloze beroepsbevolking wordt ingedeeld naar werkloosheidsduur en de niet-beroepsbevolking naar binding met de arbeidsmarkt. Voor verschillende indelingen is een uitsplitsing naar onderwijsniveau beschikbaar.
Vanaf 15 februari 2022 publiceert het CBS kwartaal- en jaarcijfers over kenmerken van de beroepsbevolking op basis van een nieuwe meetmethode. Voor de onderwerpen in deze tabel zijn seizoengecorrigeerde kwartaalcijfers samengesteld die ook zijn herberekend vanaf 2013 op het niveau van de nieuwe methode.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
De cijfers van het 3e kwartaal 2022 is toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 14 februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.
Hoogst behaald onderwijsniveau
Totaal
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-beroepsbevolking
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beschikbaar, niet gezocht
Gezocht, niet beschikbaar
Niet gezocht, niet beschikbaar