Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd

Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd

Seizoen- en werkdagcorrectie Perioden Beroepsbevolking Beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%)
Seizoengecorrigeerde cijfers 2017 1e kwartaal 9.261 8.680 580 72,1
Seizoengecorrigeerde cijfers 2017 2e kwartaal 9.276 8.715 561 72,1
Seizoengecorrigeerde cijfers 2017 3e kwartaal 9.309 8.773 536 72,3
Seizoengecorrigeerde cijfers 2017 4e kwartaal 9.317 8.811 506 72,2
Seizoengecorrigeerde cijfers 2018 1e kwartaal 9.334 8.859 475 72,3
Seizoengecorrigeerde cijfers 2018 2e kwartaal 9.372 8.910 462 72,5
Seizoengecorrigeerde cijfers 2018 3e kwartaal 9.425 8.968 457 72,8
Seizoengecorrigeerde cijfers 2018 4e kwartaal 9.459 9.021 438 73,0
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 1e kwartaal 9.493 9.069 424 73,2
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 2e kwartaal 9.517 9.102 414 73,2
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 3e kwartaal 9.555 9.126 429 73,3
Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 4e kwartaal 9.596 9.171 425 73,5
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 1e kwartaal 9.601 9.214 387 73,4
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 2e kwartaal 9.508 9.048 460 72,6
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 3e kwartaal 9.598 9.070 528 73,3
Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 4e kwartaal 9.621 9.131 490 73,4
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 1e kwartaal 9.617 9.172 445 73,1
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 2e kwartaal 9.618 9.202 416 73,2
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 3e kwartaal 9.683 9.284 399 73,8
Seizoengecorrigeerde cijfers 2021 4e kwartaal 9.735 9.365 370 73,9
Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 1e kwartaal 9.787 9.448 338 74,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en arbeidsduur. De werkloze beroepsbevolking wordt ingedeeld naar werkloosheidsduur en de niet-beroepsbevolking naar binding met de arbeidsmarkt. Voor verschillende indelingen is een uitsplitsing naar onderwijsniveau beschikbaar.
Vanaf 15 februari 2022 publiceert het CBS kwartaal- en jaarcijfers over kenmerken van de beroepsbevolking op basis van een nieuwe meetmethode. Voor de onderwerpen in deze tabel zijn seizoengecorrigeerde kwartaalcijfers samengesteld die ook zijn herberekend vanaf 2013 op het niveau van de nieuwe methode.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 17 augustus 2022.

Toelichting onderwerpen

Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
werkloze beroepsbevolking
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
  
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.