Snelle groeiers, Europese norm; SBI2008

Snelle groeiers, Europese norm; SBI2008

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Snelgroeiende bedrijven (aantal) Werknemers bij snelgroeiende bedrijven (aantal)
B Delfstoffenwinning 2019* 7 568
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2019* 9.278 1.063.392
06 Winning van aardolie en aardgas 2019* 0 0
061 Winning van aardolie 2019* 0 0
062 Winning van aardgas 2019* 0 0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2019* 6 .
081 Winning van zand, grind en klei 2019* 4 362
089 Winning van overige delfstoffen 2019* 2 .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2019* 1 .
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2019* 1 .
099 Dienstverlening overige winning 2019* 0 0
C Industrie 2019* 1.143 105.292
10 Voedingsmiddelenindustrie 2019* 172 14.679
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2019* 16 1.641
102 Visverwerkende industrie 2019* 3 .
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2019* 10 1.766
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2019* 1 .
105 Zuivelindustrie 2019* 12 1.296
106 Meelindustrie 2019* 3 .
107 Brood- en deegwarenindustrie 2019* 87 4.856
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2019* 33 3.488
109 Diervoederindustrie 2019* 7 .
11 Drankenindustrie 2019* 12 1.377
110 Drankenindustrie 2019* 12 1.377
12 Tabaksindustrie 2019* 0 0
120 Tabaksindustrie 2019* 0 0
13 Textielindustrie 2019* 13 618
131 Spinnerijen 2019* 1 .
132 Weverijen 2019* 0 0
133 Textielveredelingsindustrie 2019* 1 .
139 Overige textielproductenindustrie 2019* 11 .
14 Kledingindustrie 2019* 5 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2019* 5 .
142 Bontartikelenindustrie 2019* 0 0
143 Gebreide kledingindustrie 2019* 0 0
15 Leer- en schoenenindustrie 2019* 3 .
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2019* 3 .
152 Schoenenindustrie 2019* 0 0
16 Houtindustrie 2019* 41 1.769
161 Primaire houtbewerking e.d. 2019* 6 188
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2019* 35 1.582
17 Papierindustrie 2019* 22 2.587
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2019* 2 .
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2019* 20 .
18 Grafische industrie 2019* 33 1.579
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2019* 33 1.579
182 Repro van geluid, beeld en software 2019* 0 0
19 Aardolie-industrie 2019* 0 0
191 Cokesfabrieken 2019* 0 0
192 Aardolie-industrie 2019* 0 0
20 Chemische industrie 2019* 41 5.193
201 Basischemie 2019* 22 4.151
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2019* 1 .
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2019* 5 221
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2019* 7 518
205 Overige chemische productenindustrie 2019* 4 .
206 Synthetische vezelindustrie 2019* 2 .
21 Farmaceutische industrie 2019* 16 1.576
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2019* 1 .
212 Farmaceutische productenindustrie 2019* 15 .
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2019* 62 3.740
221 Rubberproductenindustrie 2019* 4 .
222 Kunststofproductenindustrie 2019* 58 .
23 Bouwmaterialenindustrie 2019* 37 2.012
231 Glas- en glaswerkindustrie 2019* 5 264
232 Vuurvast keramische productindustrie 2019* 3 .
233 Keramische bouwproductenindustrie 2019* 3 .
234 Overige keramische industrie 2019* 2 .
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2019* 0 0
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2019* 19 888
237 Natuursteenbewerkende industrie 2019* 2 .
239 Overige minerale productenindustrie 2019* 3 .
24 Basismetaalindustrie 2019* 15 1.756
241 IJzer- en staalindustrie 2019* 2 .
242 Stalen buizenindustrie 2019* 4 .
243 Staaltrekkerijen, -walserijen e.d. 2019* 2 .
244 Edel- en non-ferrometaalindustrie 2019* 6 767
245 Metaalgieterijen 2019* 1 .
25 Metaalproductenindustrie 2019* 206 11.975
251 Metalen bouwproductenindustrie 2019* 71 4.079
252 Tankbouw en cv-industrie 2019* 10 1.017
253 Stoomketelindustrie 2019* 0 0
254 Wapen- en munitie-industrie 2019* 0 0
255 Smederijen, profielwalserijen e.d. 2019* 22 1.257
256 Overige metaalbewerkingsindustrie 2019* 71 3.282
257 Bestek-, gereedschapindustrie e.d. 2019* 9 933
259 Overige metaalproductenindustrie 2019* 23 1.407
26 Elektrotechnische industrie 2019* 40 2.551
261 Elektrocomponentenindustrie e.d. 2019* 17 722
262 Computerindustrie 2019* 1 .
263 Communicatieapparatenindustrie 2019* 1 .
264 Consumentenelektronicaindustrie 2019* 3 .
265 Meetapparaten- en uurwerkindustrie 2019* 12 1.268
266 Elektromedische apparatenindustrie 2019* 2 .
267 Optische instrumentenindustrie 2019* 4 .
268 Industrie van informatiedragers 2019* 0 0
27 Elektrische apparatenindustrie 2019* 44 6.303
271 Elektromotor- en -panelenindustrie 2019* 16 1.430
272 Accu- en batterijenindustrie 2019* 0 0
273 Elektr. kabel-, schakelaarindustrie 2019* 7 242
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over bedrijvendemografie volgens de Europese norm en worden in deze vorm ook aan Eurostat geleverd. Het betreft de populatie snelgroeiende bedrijven. Dit zijn bedrijven met een gemiddelde jaarlijkse groei (aantal werknemers) van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren. De gegevens zijn ook uitgesplitst naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Ook worden gegevens over werknemers bij deze bedrijven getoond. Bij het bepalen van de economische activiteit is naar de situatie aan het eind van de groeiperiode gekeken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief voor 2010 tot en met 2017. Voor 2018 en 2019 zijn de cijfers voorlopig.

Wijzigingen per 16 september 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van een nieuw verslagjaar (T – 2) worden in juli van het huidige jaar T gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Snelgroeiende bedrijven
Snelgroeiende bedrijven op basis van werkgelegenheid. Een snelgroeiend bedrijf of snelle groeier is een bedrijf met een gemiddelde jaarlijkse groei van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren, gemeten in het aantal werknemers.

Dit betekent dat er over een periode van 3 jaar een totale groei van tenminste 33,1% moet worden behaald. Daarnaast moeten de bedrijven aan het begin van de groeiperiode minimaal 10 werknemers hebben en worden bedrijven die zijn opgericht in het startjaar van de groeiperiode niet meegeteld.

Een snelgroeiend bedrijf in jaar t heeft dus in de periode t-3 tot t een groei van tenminste 33,1% behaald, heeft in het jaar t-3 minimaal 10 werknemers en is opgericht vóór het jaar t-3.
Werknemers bij snelgroeiende bedrijven
Werknemers bij snelgroeiende bedrijven op basis van werkgelegenheid. Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.