Aardgasverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008

Aardgasverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008

Belastingschijf, aardgas SBI2008 Perioden Aantal door de schijf gehaalde eenheden (aantal) Levering voor eigen gebruik (1000 m3) Inzet voor elektriciteitsproductie (1000 m3) Niet-energetisch gebruik (1000 m3) Belast verbruik (1000 m3)
Totaal aardgas A-U Alle economische activiteiten 2020* 581.530 32.149.200 17.688.800 3.284.100 11.176.300
Totaal aardgas A Landbouw, bosbouw en visserij 2020* 57.310 4.029.600 2.903.400 1.126.200
Totaal aardgas B Delfstoffenwinning 2020* 55 4.300 4.300
Totaal aardgas C Industrie 2020* 32.445 12.774.500 3.244.300 3.284.100 6.246.200
Totaal aardgas 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020* 4.400 1.901.600 617.800 1.283.800
Totaal aardgas 101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2020* 330 71.800 71.800
Totaal aardgas 103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2020* 135 245.900 30.700 215.200
Totaal aardgas 104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2020* 30 223.400 149.700 73.700
Totaal aardgas 105 Zuivelindustrie 2020* 180 372.700 66.300 306.400
Totaal aardgas 106 Meelindustrie 2020* 70 325.400 222.200 103.300
Totaal aardgas 108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2020* 3.170 428.000 106.500 321.400
Totaal aardgas 109 Diervoederindustrie 2020* 160 109.700 109.700
Totaal aardgas 12 Tabaksindustrie 2020* 330 124.600 42.400 82.200
Totaal aardgas 13 Textielindustrie 2020* 870 95.600 95.600
Totaal aardgas 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020* 1.630 104.500 104.500
Totaal aardgas 14 Kledingindustrie 2020* 565 1.500 1.500
Totaal aardgas 15 Leer- en schoenenindustrie 2020* 195 7.500 7.500
Totaal aardgas 16 Houtindustrie 2020* 1.385 8.200 300 7.900
Totaal aardgas 17-18 Papier- en grafische industrie 2020* 1.810 478.800 246.500 232.300
Totaal aardgas 17 Papierindustrie 2020* 300 463.300 246.500 216.800
Totaal aardgas 18 Grafische industrie 2020* 1.510 15.500 15.500
Totaal aardgas 19 Aardolie-industrie 2020* 10 1.628.100 498.900 1.129.200
Totaal aardgas 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020* 795 7.203.500 1.839.300 3.284.100 2.080.100
Totaal aardgas Basischemie, excl. ov. anorg basischemie 2020* 230 6.485.100 1.518.500 3.284.100 1.682.500
Totaal aardgas 2013 Overige anorganische basischemie 2020* 20 496.600 312.300 184.300
Totaal aardgas Overige chemie, farmaceutische industrie 2020* 545 221.800 8.500 213.300
Totaal aardgas 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020* 1.030 106.300 106.300
Totaal aardgas 23 Bouwmaterialenindustrie 2020* 960 500.600 6.200 494.400
Totaal aardgas 231-234 Glas- en glaswerkindustrie, voor 2020* 330 378.400 900 377.500
Totaal aardgas 235-239 Overige bouwmaterialenindustrie 2020* 630 122.200 5.300 0 116.900
Totaal aardgas 24 Basismetaalindustrie 2020* 185 422.300 35.300 387.000
Totaal aardgas IJzer- en staalindustrie 2020* 145 350.400 35.300 315.100
Totaal aardgas Non-ferrometaalindustrie 2020* 35 72.000 72.000
Totaal aardgas 25 Metaalproductenindustrie 2020* 6.660 169.400 169.400
Totaal aardgas 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020* 3.720 134.000 134.000
Totaal aardgas 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2020* 475 35.100 35.100
Totaal aardgas 29-30 Transportmiddelenindustrie 2020* 1.075 55.600 55.600
Totaal aardgas 30 Overige transportmiddelenindustrie 2020* 600 20.500 20.500
Totaal aardgas 31-33 Overige industrie en reparatie 2020* 8.785 61.600 61.600
Totaal aardgas 31 Meubelindustrie 2020* 3.090 26.700 26.700
Totaal aardgas 32 Overige industrie 2020* 2.020 15.400 15.400
Totaal aardgas 33 Reparatie en installatie van machines 2020* 3.680 19.500 19.500
Totaal aardgas D Energievoorziening 2020* 25 11.765.200 11.492.100 273.100
Totaal aardgas E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020* 1.080 125.000 49.100 75.900
Totaal aardgas F Bouwnijverheid 2020* 30.380 111.500 111.500
Totaal aardgas G Handel 2020* 138.730 663.500 0 663.500
Totaal aardgas H Vervoer en opslag 2020* 19.825 311.200 0 311.200
Totaal aardgas I Horeca 2020* 85.835 447.200 0 447.200
Totaal aardgas J Informatie en communicatie 2020* 5.295 38.100 0 38.100
Totaal aardgas K Financiële dienstverlening 2020* 22.310 105.000 0 105.000
Totaal aardgas L Verhuur en handel van onroerend goed 2020* 12.585 98.100 0 98.100
Totaal aardgas M Specialistische zakelijke diensten 2020* 27.375 153.700 0 153.700
Totaal aardgas N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* 11.695 59.800 0 59.800
Totaal aardgas O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 17.355 218.000 0 218.000
Totaal aardgas P Onderwijs 2020* 13.740 256.800 0 256.800
Totaal aardgas Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020* 57.375 647.300 0 647.300
Totaal aardgas R Cultuur, sport en recreatie 2020* 20.425 182.800 0 182.800
Totaal aardgas S Overige dienstverlening 2020* 27.175 151.300 0 151.300
Totaal aardgas U Extraterritoriale organisaties 2020* 520 6.200 0 6.200
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 A-U Alle economische activiteiten 2020* 581.530 4.035.500 114.900 0 3.920.600
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 A Landbouw, bosbouw en visserij 2020* 57.310 687.400 108.600 578.800
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 B Delfstoffenwinning 2020* 55 4.300 4.300
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 C Industrie 2020* 32.445 582.400 1.700 0 580.700
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020* 4.400 183.000 200 182.900
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2020* 330 18.500 18.500
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2020* 135 13.200 0 13.200
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2020* 30 4.100 0 4.100
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 105 Zuivelindustrie 2020* 180 9.700 0 9.700
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 106 Meelindustrie 2020* 70 6.000 0 6.000
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2020* 3.170 103.700 200 103.500
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 109 Diervoederindustrie 2020* 160 15.300 15.300
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 12 Tabaksindustrie 2020* 330 12.500 0 12.500
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 13 Textielindustrie 2020* 870 15.800 15.800
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020* 1.630 23.300 23.300
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 14 Kledingindustrie 2020* 565 1.500 1.500
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 15 Leer- en schoenenindustrie 2020* 195 6.000 6.000
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 16 Houtindustrie 2020* 1.385 7.700 200 7.600
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 17-18 Papier- en grafische industrie 2020* 1.810 22.900 300 22.500
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 17 Papierindustrie 2020* 300 13.600 300 13.200
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 18 Grafische industrie 2020* 1.510 9.300 9.300
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 19 Aardolie-industrie 2020* 10 1.600 0 1.600
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020* 795 44.400 1.000 0 43.400
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 Basischemie, excl. ov. anorg basischemie 2020* 230 16.900 700 0 16.300
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 2013 Overige anorganische basischemie 2020* 20 3.000 300 2.700
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 Overige chemie, farmaceutische industrie 2020* 545 24.500 0 24.500
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020* 1.030 27.400 27.400
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 23 Bouwmaterialenindustrie 2020* 960 36.700 0 36.700
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 231-234 Glas- en glaswerkindustrie, voor 2020* 330 8.700 0 8.700
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 235-239 Overige bouwmaterialenindustrie 2020* 630 28.000 0 0 28.000
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 24 Basismetaalindustrie 2020* 185 10.500 0 10.500
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 IJzer- en staalindustrie 2020* 145 5.800 0 5.800
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 Non-ferrometaalindustrie 2020* 35 4.700 4.700
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 25 Metaalproductenindustrie 2020* 6.660 98.200 98.200
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020* 3.720 52.800 52.800
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2020* 475 10.000 10.000
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 29-30 Transportmiddelenindustrie 2020* 1.075 20.900 20.900
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 30 Overige transportmiddelenindustrie 2020* 600 10.900 10.900
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 31-33 Overige industrie en reparatie 2020* 8.785 52.900 52.900
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 31 Meubelindustrie 2020* 3.090 23.800 23.800
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 32 Overige industrie 2020* 2.020 14.400 14.400
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het bedrijfsmatig aardgasverbruik, uitgesplitst naar belastingschijf, sector en type verbruik.
Deze tabel is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij hebben in het kader van het vaststellen van beleid in de energiebelasting en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) behoefte aan recente gegevens over het energieverbruik naar verbruiksschijf van de energiebelasting op sectorniveau.
De door de schijf gehaalde eenheden zijn de bedrijven, adressen en clusters van aardgasaansluitingen die ingedeeld zijn naar belastingschijf.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De gegevens zijn voorlopig.

Wijzigingen per juni 2022:
Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eind mei 2023.

Toelichting onderwerpen

Aantal door de schijf gehaalde eenheden
Bedrijven, adressen en clusters van aardgasaansluitingen die een eenheid vormen voor de energiebelasting en ingedeeld zijn naar belastingschijf.
Levering voor eigen gebruik
Aanvoer van aardgas, exclusief doorvoer.
Inzet voor elektriciteitsproductie
De hoeveelheid energie die is gebruikt voor de productie van elektriciteit, al dan niet in combinatie met gelijktijdige warmteopwekking (warmtekrachtkoppeling (WKK)). In de meeste sectoren betreft het WKK, maar in de energiesector wordt er ook via andere installaties elektriciteit opgewekt, dat niet voor eigen gebruik is.
Niet-energetisch gebruik
Het gebruiken van een energiedrager voor het maken van een product dat geen energiedrager is. Hierbij blijft de voor het productieproces gebruikte energie in het product aanwezig. Voorbeelden zijn het gebruik van olie als grondstof voor plastic of aardgas voor kunstmest.
Belast verbruik
De totale levering voor eigen gebruik minus het verbruik dat vrijgesteld is van de belasting. In deze tabel is enkel rekening gehouden met inzet van van aardgas voor elektriciteitsproductie WKK en niet-energetisch gebruik.