ICT-gebruik bij zzp'ers; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

ICT-gebruik bij zzp'ers; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt voor E-mail (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt voor Office software (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt voor Opslag databases (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt voor Bestanden opslaan (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt voor Boekhouding software (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt voor ERP software (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt voor Klantbeheer software (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt voor Veiligheidssoftware (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt voor Rekenkracht (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt voor Rekenplatform (% van bedrijven)
1 werkzame persoon M Specialistische zakelijke diensten 40 27 25 25 32 17 1 5 17 3 2
1 werkzame persoon N Verhuur en overige zakelijke diensten 27 18 16 18 22 16 2 4 14 1 2
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 59 47 39 45 49 42 10 22 36 10 9
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 38 33 25 29 31 26 7 16 23 5 5
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 83 70 65 68 70 68 31 51 59 24 26
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 63 54 46 51 51 48 18 31 42 10 10
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 86 72 70 66 72 59 43 53 61 35 38
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 69 60 56 59 60 51 30 44 50 20 22
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 91 74 76 76 82 52 44 48 68 52 58
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 80 70 67 68 69 59 42 53 60 37 37
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstak (SBI 2008) en grootteklasse. De verslagperiode betreft het jaar 2021. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2020. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 16 maart 2022
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wijzigingen per 15 april 2022:
Vanaf 2021 wordt bij de module ICT-veiligheid van de vragenlijst ICT-gebruik de tekst “door acties van eigen personeel, opzettelijk of per ongeluk” vervangen door “onopzettelijk toedoen van eigen personeel". Drie toelichtingen van de onderwerpen over “intern incident” bevatten de oude tekst en worden daarvoor verbeterd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2022 komen in december 2022 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Clouddiensten
Het gebruik van cloud-computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Clouddiensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria: servers van de aanbieder leveren de diensten; de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen); de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder; de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.
Clouddiensten gebruikt
Bedrijven die betaalde clouddiensten gebruiken
Clouddiensten gebruikt voor
Bedrijven die clouddiensten gebruiken voor de volgende doeleinden:
E-mail
E-mail als clouddienst
Office software
Office software, zoals tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s als clouddienst
Opslag databases
Opslag (hosting) van databases van het bedrijf als clouddienst
Bestanden opslaan
Bestanden opslaan als clouddienst
Boekhouding software
Software voor boekhouding of financieel beheer als clouddienst
ERP software
Software om Enterprise Resource Planning (ERP) te beheren (als clouddienst)
Klantbeheer software
Software om informatie over klanten te beheren (ook wel Customer Relationship Management of CRM software) als clouddienst
Veiligheidssoftware
Veiligheidssoftware, zoals antivirus programmatuur, network acces control (als clouddienst)
Rekenkracht
Rekenkracht om software te draaien als clouddienst
Rekenplatform
Rekenplatform om hostomgeving te gebruiken voor ontwikkeling, testing of uitrollen van applicaties zoals herbruikbare softwaremodules application programming interfaces (API's) (als clouddienst)