ICT-gebruik bij zzp’ers; bedrijfstak, 2021

ICT-gebruik bij zzp’ers; bedrijfstak, 2021

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Werkomgeving zzp'ers Gebruik openbare wifi (% van bedrijven) Werkomgeving zzp'ers Zakelijk en privé gebruik van apparaten (% van bedrijven) Werkomgeving zzp'ers Opdrachtgevers Aantal gewerkte uren (uur per week) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Anti-virussoftware (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Beleid voor sterke wachtwoorden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Updaten software/besturingssysteem (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Authenticatie via soft- of hardwaretoken (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Encryptie van data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Gegevens op andere fysieke locatie (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Network access control (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen VPN internetgebruik buiten het bedrijf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Logbestanden voor analyse incidenten (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Methodes voor beoordelen ICT-veiligheid (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Risicoanalyses (% van bedrijven)
Totaal C-N en Q 17 74 32 28 82 66 79 38 31 58 23 23 19 13 15
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 14 83 27 20 75 57 68 25 22 59 9 12 15 8 10
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 13 71 25 17 77 51 73 23 15 49 23 13 13 12 12
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 14 69 31 25 80 56 73 26 20 56 20 15 16 9 12
19-21 Raffinaderijen en chemie 17 68 31 34 78 64 81 37 31 63 22 29 20 19 18
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 20 74 30 19 88 62 77 30 22 60 12 17 17 12 19
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 9 66 36 13 76 45 61 27 17 43 12 17 15 9 9
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 15 66 31 36 83 67 79 32 26 72 26 26 26 14 20
28 Machine-industrie 15 65 33 24 87 55 78 40 24 60 31 29 23 18 14
29-30 Transportmiddelenindustrie 15 61 31 23 83 59 73 31 21 55 20 17 19 12 15
31-33 Overige industrie en reparatie 14 76 34 21 81 53 73 25 23 53 16 16 13 10 11
41-42 B&U en wegenbouw 15 74 36 19 77 58 68 29 19 37 15 11 10 8 9
43 Gespecialiseerde bouw 7 71 38 6 71 56 61 31 20 43 15 11 15 11 11
45 Autohandel en -reparatie 14 61 33 8 81 65 71 38 24 50 31 26 23 18 15
46 Groothandel en handelsbemiddeling 20 66 34 29 88 70 85 39 28 55 32 27 21 17 25
47 Detailhandel (niet in auto's) 18 71 29 16 77 65 71 31 31 56 21 17 19 11 15
55 Logiesverstrekking 17 81 24 19 85 60 75 27 20 43 17 15 11 8 12
56 Eet- en drinkgelegenheden 22 72 29 14 69 49 57 20 17 43 13 15 8 9 9
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 27 82 30 49 69 70 82 36 31 73 21 23 20 10 12
61 Telecommunicatie 16 60 34 40 89 89 92 64 62 77 40 44 54 35 48
62-63 IT- en informatiedienstverlening 13 67 33 60 83 89 99 66 62 78 40 50 50 23 32
6419-6492 Banken 19 64 30 37 75 61 79 42 33 64 32 34 32 27 28
651-652 Verzekeringen 30 35 28 48 91 74 83 61 35 78 35 30 43 13 30
6612-6619 Financiële advisering 19 66 36 44 87 70 83 58 36 70 31 35 38 23 26
68 Verhuur en handel van onroerend goed 17 64 27 42 83 62 77 40 27 61 28 24 25 20 18
69-70 Juridisch en managementadvies 25 76 31 40 89 74 90 48 37 71 28 31 22 16 18
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 16 67 31 41 90 64 91 37 29 77 20 28 25 11 12
72 Research 22 78 29 40 88 70 86 35 34 72 26 24 26 11 18
73 Reclamewezen en marktonderzoek 25 85 31 58 85 74 92 43 30 74 13 15 14 5 11
74-75 Overige professionele diensten 22 86 26 31 83 65 89 30 23 63 13 14 12 7 8
77 Verhuur van roerende goederen 12 72 24 24 83 59 74 31 27 52 18 18 16 6 9
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 23 76 30 38 91 67 87 50 35 63 27 27 29 21 21
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 34 82 25 23 85 68 79 32 21 57 26 33 24 16 17
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 14 74 32 26 80 65 74 32 27 46 18 13 13 10 13
86 Gezondheidszorg 18 74 31 26 89 70 83 53 49 67 38 38 25 22 23
87-88 Verzorging en welzijn 10 80 29 15 77 63 72 22 34 36 10 11 12 11 9
951 Reparatie van computers en telecom 8 70 34 41 87 81 92 57 56 72 31 37 39 22 31
ICT-sector 12 66 33 59 84 88 98 65 62 77 40 51 49 23 32
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstak (SBI 2008). De verslagperiode betreft het jaar 2021. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2020. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Onbekend of n.v.t.' niet opgenomen bij het onderwerp 'Uitvoering ICT-veiligheid werkzaamheden'. De eenheid van het onderwerp 'Aantal gewerkte uren' moet 'uur per week' zijn i.p.v. '% van bedrijven'. Beide zijn in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 15 april 2022:
Vanaf 2021 wordt bij de module ICT-veiligheid van de vragenlijst ICT-gebruik de tekst “door acties van eigen personeel, opzettelijk of per ongeluk” vervangen door “onopzettelijk toedoen van eigen personeel". Drie toelichtingen van de onderwerpen over “intern incident” bevatten de oude tekst en worden daarvoor verbeterd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2022 komen in december 2022 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Werkomgeving zzp'ers
Werkomgeving zzp'ers
Gebruik openbare wifi
Zzp'er maakt gebruik van openbare wifi voor zakelijke werkzaamheden.
Zakelijk en privé gebruik van apparaten
Zzp'er maakt gebruik van dezelfde apparaten (laptop, tablet o.i.d.) voor zowel zakelijk als privé.
Opdrachtgevers
Gegevens over het aantal opdrachtgevers waarvoor men gewerkt heeft.
Aantal gewerkte uren
Gemiddeld aantal uren gewerkt per week.
Clouddiensten
Het gebruik van cloud-computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Clouddiensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria: servers van de aanbieder leveren de diensten; de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen); de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder; de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.
Clouddiensten gebruikt
Bedrijven die betaalde clouddiensten gebruiken
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen
Maatregelen die bedrijven genomen hebben om hun cyberweerbaarheid te verhogen.
Anti-virussoftware
Het gebruik van antivirussoftware betreft zowel gratis als betaalde software.
Beleid voor sterke wachtwoorden
Wachtwoorden die ten minste acht gemengde karakters hebben, die veranderd moeten worden na een bepaalde periode en/of naar aanleiding van bijvoorbeeld een ICT-veiligheidsincident, en die versleuteld worden verstuurd en opgeslagen
Updaten software/besturingssysteem
Up-to-date houden van de software en het besturingssysteem
Authenticatie via soft- of hardwaretoken
Het gaat om identificatie en authenticatie van gebruikers via software of hardware-tokens om toegang te krijgen tot de ICT-systemen (oftewel twee-factor authenticatie), bijvoorbeeld via smartcards, USB-beveiligingssleutels of mobiele telefoons (eenmalige inlogcodes via SMS of app).
Encryptie van data
Het gaat om versleutelingstechnieken (encryptie) van data, documenten of e-mails. In 2017 werd encryptie nog opgedeeld in encryptie van opslagen en verstuurde data; vanaf 2018 is het samengevoegd.
Gegevens op andere fysieke locatie
Het gaat om het op een andere fysieke locatie bewaren van (reserve)gegevens (offsite data-backup). Opslag in de cloud telt ook mee.
Network access control
Alleen apparaten die voldoen aan bepaalde eisen krijgen toegang tot het bedrijfsnetwerk, bijvoorbeeld alleen apparaten die de laatste update van een besturingssysteem hebben geïnstalleerd.
VPN internetgebruik buiten het bedrijf
Het gaat om het gebruik van een Virtual Private Network (VPN) bij internetgebruik buiten het eigen bedrijf. Een VPN zorgt ervoor dat alle internetverkeer tussen de gebruiker en de VPN-server wordt versleuteld. Daardoor kan het verkeer niet worden afgeluisterd, en kan de inhoud van bezochte websites niet worden gemanipuleerd door kwaadwillenden (bijvoorbeeld man-in-the-middle-aanvallen).
Logbestanden voor analyse incidenten
Logbestanden opslaan om incidenten achteraf te analyseren
Methodes voor beoordelen ICT-veiligheid
Het gaat om methodes om de ICT-veiligheid in het bedrijf te kunnen beoordelen, zoals de veiligheidsmaatregelen laten controleren door derden, of tests uitvoeren. Voorbeelden zijn: penetration testing (pen test), red teaming, ethisch hacken, back-up systemen testen of gesimuleerde ICT-veiligheidsincidenten zoals phishing-emails versturen. Dergelijke tests worden uitgevoerd om op een veilige manier kwetsbaarheden in ICT-systemen op te sporen.
Risicoanalyses
Periodiek beoordelen wat de kans is dat het bedrijf wordt getroffen door een incident, en wat daarvan de mogelijke gevolgen zouden zijn