ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Verwijzing naar sociale media (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Gebruik van sociale media Sociale netwerken (bijv. Facebook) (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Gebruik van sociale media Blogs of microblogs (bijv. Twitter) (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Gebruik van sociale media Multimedia delen (bijv. YouTube) (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Gebruik van sociale media Wiki's om kennis te delen (% van bedrijven)
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 61 76 18 42 5
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 56 70 11 37 2
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 47 64 13 33 5
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 48 67 8 21 1
10 tot 50 werkzame personen G Handel 68 79 19 50 4
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 36 58 5 16 3
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 67 82 13 56 3
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 80 90 47 63 28
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 57 73 21 27 7
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 67 79 29 60 2
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 71 86 33 43 10
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 54 68 16 35 3
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 54 71 15 34 2
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 64 77 15 47 4
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 65 79 26 39 7
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 78 88 42 58 26
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 73 85 29 54 10
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 70 81 21 49 7
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 84 86 34 55 12
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 82 93 21 51 2
50 tot 250 werkzame personen G Handel 73 86 30 62 9
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 62 78 17 30 8
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 72 80 25 66 3
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 88 93 59 74 37
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 71 81 37 55 16
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 81 97 64 62 17
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 85 91 46 63 20
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 67 80 22 42 6
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 68 90 26 50 7
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 70 83 27 56 8
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 74 84 31 50 11
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 87 92 56 72 37
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 84 91 49 74 22
250 of meer werkzame personen C Industrie 80 89 45 69 17
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 86 88 47 81 21
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 89 94 50 76 20
250 of meer werkzame personen G Handel 82 91 45 75 21
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 80 86 36 64 23
250 of meer werkzame personen I Horeca 81 85 48 82 11
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 97 99 82 88 47
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 82 92 70 77 58
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 87 100 85 78 48
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 91 94 61 74 39
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 79 88 35 63 13
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 89 94 54 83 18
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 82 89 43 73 21
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 83 90 42 66 21
250 of meer werkzame personen ICT-sector 94 98 69 81 42
10 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 64 78 21 45 7
10 of meer werkzame personen C Industrie 60 74 15 41 4
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 62 73 23 44 8
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 54 71 11 26 2
10 of meer werkzame personen G Handel 69 80 21 52 5
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 43 63 9 21 5
10 of meer werkzame personen I Horeca 68 82 14 57 3
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 82 91 50 66 31
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 63 77 30 39 15
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 70 83 38 61 6
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 74 87 35 46 12
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 59 72 19 39 5
10 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 60 77 21 42 5
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 65 78 18 49 5
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 67 80 28 43 9
10 of meer werkzame personen ICT-sector 80 89 45 61 29
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2021. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2020. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Totaal niet' niet opgenomen bij de drie sub-secties over 'Covid-19 mate van oorzaak'. De eenheid van deze sub-secties moest ook '% van bedrijven' in plaats van '% bedrijven met toename' zijn. Het onderwerp 'Covid-19 mate van oorzaak' moet explicieter worden namelijk "Covid-19 als oorzaak toename". Ten laatste was de titel "Covid-19 veroorzaakt" onjuist. De vraag die hoort bij deze titel, was gesteld binnen de module over Covid-19 maar ging over de algemene toename van externe toegang tot bedrijfsemail en software, en toename van het aantal online vergaderingen. De naam van dit onderdeel wordt "Bedrijven met toename van".

Voorgaande vier punten zijn in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 15 april 2022:
Vanaf 2021 wordt bij de module ICT-veiligheid van de vragenlijst ICT-gebruik de tekst “door acties van eigen personeel, opzettelijk of per ongeluk” vervangen door “onopzettelijk toedoen van eigen personeel". Drie toelichtingen van de onderwerpen over “intern incident” bevatten de oude tekst en worden daarvoor verbeterd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2022 komen in december 2022 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Toegang en gebruik internet
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Website bevat
Bedrijven met website die de volgende items bevatten:
Verwijzing naar sociale media
Bedrijven met een website met verwijzingen of links naar pagina's van het bedrijf op sociale media
Gebruik van sociale media
Bedrijven die sociale media gebruiken.
Sociale netwerken (bijv. Facebook)
Sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Yammer
Blogs of microblogs (bijv. Twitter)
Blogs of microblogs zoals Twitter
Multimedia delen (bijv. YouTube)
Websites die multimedia (filmpjes, foto's) delen zoals YouTube, Flickr, Picasa
Wiki's om kennis te delen
Op Wiki gebaseerde middelen om kennis te delen