ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Software / ICT applicaties ERP-software (% van bedrijven)
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 34
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 50
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 42
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 30
10 tot 50 werkzame personen G Handel 48
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 24
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 5
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 51
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 39
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 35
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 37
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 22
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 17
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 33
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 31
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 54
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 64
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 87
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 68
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 75
50 tot 250 werkzame personen G Handel 68
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 57
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 34
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 70
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 36
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 85
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 65
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 40
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 41
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 62
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 50
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 72
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 75
250 of meer werkzame personen C Industrie 92
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 96
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 96
250 of meer werkzame personen G Handel 87
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 73
250 of meer werkzame personen I Horeca 53
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 75
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 60
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 93
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 84
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 58
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 63
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 80
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 66
250 of meer werkzame personen ICT-sector 85
10 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 41
10 of meer werkzame personen C Industrie 61
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 55
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 38
10 of meer werkzame personen G Handel 52
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 33
10 of meer werkzame personen I Horeca 8
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 55
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 41
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 47
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 42
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 29
10 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 25
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 38
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 36
10 of meer werkzame personen ICT-sector 58
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2021. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2020. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Totaal niet' niet opgenomen bij de drie sub-secties over 'Covid-19 mate van oorzaak'. De eenheid van deze sub-secties moest ook '% van bedrijven' in plaats van '% bedrijven met toename' zijn. Het onderwerp 'Covid-19 mate van oorzaak' moet explicieter worden namelijk "Covid-19 als oorzaak toename". Ten laatste was de titel "Covid-19 veroorzaakt" onjuist. De vraag die hoort bij deze titel, was gesteld binnen de module over Covid-19 maar ging over de algemene toename van externe toegang tot bedrijfsemail en software, en toename van het aantal online vergaderingen. De naam van dit onderdeel wordt "Bedrijven met toename van".

Voorgaande vier punten zijn in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 15 april 2022:
Vanaf 2021 wordt bij de module ICT-veiligheid van de vragenlijst ICT-gebruik de tekst “door acties van eigen personeel, opzettelijk of per ongeluk” vervangen door “onopzettelijk toedoen van eigen personeel". Drie toelichtingen van de onderwerpen over “intern incident” bevatten de oude tekst en worden daarvoor verbeterd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2022 komen in december 2022 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Software / ICT applicaties
ERP-software
Bedrijven met Enterprise Resource Planning (ERP) software. ERP-software integreert systematisch de gegevens van de verschillende bedrijfsonderdelen zoals inkoop, planning, logistiek en productie.