ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2021

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2021

Bedrijfsgrootte Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Beschrijvingen van producten, prijslijst (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Gebruik van sociale media Sociale netwerken (bijv. Facebook) (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Gebruik van sociale media Blogs of microblogs (bijv. Twitter) (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Gebruik van sociale media Multimedia delen (bijv. YouTube) (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Gebruik van sociale media Wiki's om kennis te delen (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Encryptie van data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Uitvoering ICT-veiligheidswerkzaamheden Niet van toepassing (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Incident door interne oorzaak (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Incident door aanval van buiten (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Externe oorzaken Vernietiging data aanval van buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Omzetkosten door incident Omzet kosten door incident extern Kosten < 1% van de totale omzet (% van bedrijven met kosten door aanval) ICT-veiligheid Omzetkosten door incident Omzet kosten door incident extern Kosten 1 tot 2% van de totale omzet (% van bedrijven met kosten door aanval) ICT-veiligheid Omzetkosten door incident Omzet kosten door incident extern Kosten 2 tot 5% van de totale omzet (% van bedrijven met kosten door aanval) ICT-veiligheid Omzetkosten door incident Omzet kosten door incident extern Kosten 5 tot 10% van de totale omzet (% van bedrijven met kosten door aanval)
2 of meer werkzame personen 78 64 57 11 31 3 37 40 14 7 2 71 16 6 6
2 tot 250 werkzame personen 78 63 57 11 30 3 37 41 14 7 2 70 16 6 6
2 werkzame personen 67 52 46 8 24 2 30 54 7 5 2 65 26 0 8
3 tot 5 werkzame personen 80 65 56 8 29 3 35 43 14 5 1 48 9 21 19
5 tot 10 werkzame personen 88 73 65 12 34 3 42 30 17 7 2 86 11 2 1
10 tot 20 werkzame personen 91 79 72 17 40 5 45 22 23 9 2 73 14 10 2
20 tot 50 werkzame personen 93 79 81 21 44 6 51 12 28 13 3 81 9 7 0
50 tot 100 werkzame personen 95 81 84 27 50 9 62 6 37 14 4 74 15 6 3
100 tot 250 werkzame personen 95 80 87 33 60 13 73 5 38 15 3 84 8 6 1
250 tot 500 werkzame personen 96 83 89 44 68 19 82 4 40 17 3 91 2 7 0
500 of meer werkzame personen 98 84 94 55 80 25 88 3 55 27 6 85 8 5 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. De verslagperiode betreft het jaar 2021. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2020. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Totaal niet' niet opgenomen bij de drie sub-secties over 'Covid-19 mate van oorzaak'. De eenheid van deze sub-secties moest ook '% van bedrijven' in plaats van '% bedrijven met toename' zijn. Het onderwerp 'Covid-19 mate van oorzaak' moet explicieter worden namelijk "Covid-19 als oorzaak toename". Ten laatste was de titel "Covid-19 veroorzaakt" onjuist. De vraag die hoort bij deze titel, was gesteld binnen de module over Covid-19 maar ging over de algemene toename van externe toegang tot bedrijfsemail en software, en toename van het aantal online vergaderingen. De naam van dit onderdeel wordt "Bedrijven met toename van".

Voorgaande vier punten zijn in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 15 april 2022:
Vanaf 2021 wordt bij de module ICT-veiligheid van de vragenlijst ICT-gebruik de tekst “door acties van eigen personeel, opzettelijk of per ongeluk” vervangen door “onopzettelijk toedoen van eigen personeel". Drie toelichtingen van de onderwerpen over “intern incident” bevatten de oude tekst en worden daarvoor verbeterd.

Wijzigingen per 19 juli 2022:
Het onderwerp "Uitvoering ICT-veiligheidswerkzaamheden" is in deze tabel toegevoegd.
Dit onderwerp is onderverdeeld in:
- Uitbesteed aan extern bedrijf
- Eigen personeel
- Eigen personeel en extern bedrijf
- Niet van toepassing

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2022 komen in december 2022 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Toegang en gebruik internet
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Website bevat
Bedrijven met website die de volgende items bevatten:
Beschrijvingen van producten, prijslijst
Bedrijven met een website waarop beschrijvingen van goederen/diensten of prijslijsten staan
Gebruik van sociale media
Bedrijven die sociale media gebruiken.
Sociale netwerken (bijv. Facebook)
Sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Yammer
Blogs of microblogs (bijv. Twitter)
Blogs of microblogs zoals Twitter
Multimedia delen (bijv. YouTube)
Websites die multimedia (filmpjes, foto's) delen zoals YouTube, Flickr, Picasa
Wiki's om kennis te delen
Op Wiki gebaseerde middelen om kennis te delen
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen
Maatregelen die bedrijven genomen hebben om hun cyberweerbaarheid te verhogen.
Encryptie van data
Het gaat om versleutelingstechnieken (encryptie) van data, documenten of e-mails. In 2017 werd encryptie nog opgedeeld in encryptie van opslagen en verstuurde data; vanaf 2018 is het samengevoegd.
Uitvoering ICT-veiligheidswerkzaamheden
Uitvoerenden binnen het bedrijf van ICT-veiligheid gerelateerde zaken (zoals veiligheidstesten, ICT-veiligheidstrainingen, oplossen van ICT-veiligheidsincidenten)
Niet van toepassing
Optreden van ICT-veiligheidsincidenten
Soort van ICT-veiligheidsincidenten die bij bedrijven zijn voorgevallen in 2020, opgesplitst naar incidenten door een aanval van buitenaf en incidenten door systeemfouten of onbedoeld toedoen van eigen personeel.
Incident door interne oorzaak
Het gaat om bedrijven waarbij een of meerdere onbedoelde ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2020, zoals incidenten door onopzettelijk toedoen van eigen personeel of incidenten door een hardware of systeem fout.
Incident door aanval van buiten
Bedrijven waarbij een of meerdere ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2020 veroorzaakt door een aanval van buitenaf
Externe oorzaken
Soort van externe oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten. Externe oorzaken zijn aanvallen van buiten zoals DDOS-aanvallen of ICT-inbraak.
Vernietiging data aanval van buitenaf
Vernietiging of verminking van data als gevolg van infectie met kwaadaardige software of ongeoorloofde elektronische toegang
Omzetkosten door incident
Kosten als gevolg van ICT-veiligheidsincidenten van zowel buitenaf als eigen personeel.
Omzet kosten door incident extern
Het gaat om het percentage kosten van de totale omzet die bedrijven in 2020 hebben gehad door ICT-veiligheidsincidenten ten gevolge van een aanval van buitenaf.
Kosten < 1% van de totale omzet
Kosten 1 tot 2% van de totale omzet
Kosten 2 tot 5% van de totale omzet
Kosten 5 tot 10% van de totale omzet