Arbeidsdeelname; wijken en buurten, 2020

Arbeidsdeelname; wijken en buurten, 2020

Geslacht Leeftijd Wijken en buurten Arbeidsdeelname Beroeps- en niet-beroepsbevolking (aantal) Arbeidsdeelname Werkzame beroepsbevolking (aantal) Arbeidsdeelname Netto arbeidsparticipatie (%) Positie in de werkkring Werknemer Werknemer (% van de werkzame bevolking) Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met vaste arbeidsrelatie (% van de werkzame bevolking) Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met flexibele arbeidsrelatie (% van de werkzame bevolking) Positie in de werkkring Zelfstandige (% van de werkzame bevolking )
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Kempenaar Oost 770 390 51 92 47 45 8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Kempenaar West 1.140 610 53 88 49 38 12
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 20 10 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Kempenaar Oost 140 80 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Kempenaar West 170 100 62 . . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Kempenaar Oost 270 180 66 91 48 44 9
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Kempenaar West 420 300 71 88 54 34 12
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Kempenaar Oost 130 90 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Kempenaar West 210 140 70 . . . .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Kempenaar Oost 140 90 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Kempenaar West 210 150 72 85 58 27 15
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Kempenaar Oost 110 70 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Kempenaar West 160 100 64 . . . .
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 10 10 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Kempenaar Oost 360 140 38 . . . .
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Kempenaar West 550 210 37 84 63 21 16
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 20 10 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Kempenaar Oost 110 60 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Kempenaar West 150 80 50 . . . .
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Kempenaar Oost 140 10 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Kempenaar West 240 20 10 . . . .
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Mannen 15 tot 75 jaar Kempenaar Oost 310 180 58 89 43 46 11
Mannen 15 tot 75 jaar Kempenaar West 520 300 59 85 48 37 15
Mannen 15 tot 75 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 10 10 . . . . .
Mannen 15 tot 25 jaar Kempenaar Oost 80 40 . . . . .
Mannen 15 tot 25 jaar Kempenaar West 90 60 . . . . .
Mannen 15 tot 25 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Mannen 25 tot 45 jaar Kempenaar Oost 100 80 . . . . .
Mannen 25 tot 45 jaar Kempenaar West 190 140 76 . . . .
Mannen 25 tot 45 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Mannen 25 tot 35 jaar Kempenaar Oost 50 40 . . . . .
Mannen 25 tot 35 jaar Kempenaar West 100 70 . . . . .
Mannen 25 tot 35 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Mannen 35 tot 45 jaar Kempenaar Oost 50 40 . . . . .
Mannen 35 tot 45 jaar Kempenaar West 90 70 . . . . .
Mannen 35 tot 45 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Mannen 45 tot 55 jaar Kempenaar Oost 40 30 . . . . .
Mannen 45 tot 55 jaar Kempenaar West 80 50 . . . . .
Mannen 45 tot 55 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Mannen 45 tot 75 jaar Kempenaar Oost 140 70 . . . . .
Mannen 45 tot 75 jaar Kempenaar West 240 100 43 . . . .
Mannen 45 tot 75 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 10 10 . . . . .
Mannen 55 tot 65 jaar Kempenaar Oost 40 20 . . . . .
Mannen 55 tot 65 jaar Kempenaar West 60 40 . . . . .
Mannen 55 tot 65 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Mannen 65 tot 75 jaar Kempenaar Oost 50 10 . . . . .
Mannen 65 tot 75 jaar Kempenaar West 100 10 . . . . .
Mannen 65 tot 75 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Vrouwen 15 tot 75 jaar Kempenaar Oost 450 210 46 94 50 44 6
Vrouwen 15 tot 75 jaar Kempenaar West 620 300 49 90 50 40 10
Vrouwen 15 tot 75 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 10 0 . . . . .
Vrouwen 15 tot 25 jaar Kempenaar Oost 70 40 . . . . .
Vrouwen 15 tot 25 jaar Kempenaar West 70 40 . . . . .
Vrouwen 15 tot 25 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Vrouwen 25 tot 45 jaar Kempenaar Oost 170 100 58 . . . .
Vrouwen 25 tot 45 jaar Kempenaar West 230 160 68 90 52 38 10
Vrouwen 25 tot 45 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Vrouwen 25 tot 35 jaar Kempenaar Oost 80 50 . . . . .
Vrouwen 25 tot 35 jaar Kempenaar West 110 70 . . . . .
Vrouwen 25 tot 35 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Vrouwen 35 tot 45 jaar Kempenaar Oost 90 50 . . . . .
Vrouwen 35 tot 45 jaar Kempenaar West 120 80 . . . . .
Vrouwen 35 tot 45 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Vrouwen 45 tot 55 jaar Kempenaar Oost 70 30 . . . . .
Vrouwen 45 tot 55 jaar Kempenaar West 90 50 . . . . .
Vrouwen 45 tot 55 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Vrouwen 45 tot 75 jaar Kempenaar Oost 220 70 32 . . . .
Vrouwen 45 tot 75 jaar Kempenaar West 310 100 32 . . . .
Vrouwen 45 tot 75 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Vrouwen 55 tot 65 jaar Kempenaar Oost 70 40 . . . . .
Vrouwen 55 tot 65 jaar Kempenaar West 90 40 . . . . .
Vrouwen 55 tot 65 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Vrouwen 65 tot 75 jaar Kempenaar Oost 90 0 . . . . .
Vrouwen 65 tot 75 jaar Kempenaar West 130 10 . . . . .
Vrouwen 65 tot 75 jaar Bedrijventerrein Kempenaar 0 0 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname en de positie in de werkkring van de werkzame beroepsbevolking in Nederland op wijk- en buurtniveau. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. Van de bevolking van 15 tot 75 jaar (excl. de institutionele bevolking) wordt het aantal en het percentage weergegeven dat behoort tot de werkzame beroepsbevolking. Voor de bevolking met betaald werk wordt het percentage werknemers en zelfstandigen weergegeven. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar. De indeling naar wijken en buurten is gebaseerd op de woongemeenten van 1 januari 2020.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers:
De cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 maart 2022:
Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2020 verschijnen begin 2023. De voorlopige cijfers over 2021 verschijnen begin 2023 in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsdeelname
Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Positie in de werkkring
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer met vaste arbeidsrelatie
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én een vast aantal uren per week.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Werknemer met flexibele arbeidsrelatie
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week.

Tot de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie behoren:
- Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast
- Werknemer tijdelijk >=1 jaar
- Werknemer tijdelijk <1 jaar
- Oproep/-invalkracht
- Uitzendkracht
- Werknemer vast, geen vaste uren
- Werknemer tijdelijk, geen vaste uren

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.