Regionale prognose 2023-2050; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2021

Regionale prognose 2023-2050; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2021

Regio-indeling 2021 Samenstelling van het huishouden Prognose(-interval) Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000)
Veenendaal Particulier huishouden Prognose 2050 31,8
Veenendaal Particulier huishouden Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 29,4
Veenendaal Particulier huishouden Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 34,3
Veenendaal Eenpersoonshuishouden Prognose 2050 11,1
Veenendaal Eenpersoonshuishouden Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 8,3
Veenendaal Eenpersoonshuishouden Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 14,9
Veenendaal Eenouderhuishouden Prognose 2050 2,3
Veenendaal Eenouderhuishouden Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 1,8
Veenendaal Eenouderhuishouden Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 3,0
Veenendaal Paar Prognose 2050 18,2
Veenendaal Paar Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 16,0
Veenendaal Paar Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 20,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de verwachte toekomstige omvang en ontwikkeling van particuliere huishoudens in Nederland naar samenstelling per regio. In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2022 tot 2050. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf: (prognoseperiode) 2023

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 6 juli 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2022 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2025 worden de nieuwe prognosecijfers over bevolking naar regio in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Particuliere huishoudens in Nederland, 1 januari.

Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.