Regionale prognose 2023-2050; bevolking, regio-indeling 2021

Regionale prognose 2023-2050; bevolking, regio-indeling 2021

Regio-indeling 2021 Leeftijd Geslacht Perioden Totale bevolking (x 1 000)
Utrecht (PV) Totaal Totaal mannen en vrouwen 2050 1.620,7
Utrecht (PV) Totaal Mannen 2050 793,2
Utrecht (PV) Totaal Vrouwen 2050 827,5
Utrecht (PV) 0 tot 5 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 85,5
Utrecht (PV) 0 tot 5 jaar Mannen 2050 43,7
Utrecht (PV) 0 tot 5 jaar Vrouwen 2050 41,7
Utrecht (PV) 5 tot 10 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 88,0
Utrecht (PV) 5 tot 10 jaar Mannen 2050 45,2
Utrecht (PV) 5 tot 10 jaar Vrouwen 2050 42,8
Utrecht (PV) 10 tot 15 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 91,4
Utrecht (PV) 10 tot 15 jaar Mannen 2050 46,9
Utrecht (PV) 10 tot 15 jaar Vrouwen 2050 44,5
Utrecht (PV) 15 tot 20 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 94,9
Utrecht (PV) 15 tot 20 jaar Mannen 2050 47,4
Utrecht (PV) 15 tot 20 jaar Vrouwen 2050 47,4
Utrecht (PV) 20 tot 25 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 99,2
Utrecht (PV) 20 tot 25 jaar Mannen 2050 44,8
Utrecht (PV) 20 tot 25 jaar Vrouwen 2050 54,5
Utrecht (PV) 25 tot 30 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 94,4
Utrecht (PV) 25 tot 30 jaar Mannen 2050 45,7
Utrecht (PV) 25 tot 30 jaar Vrouwen 2050 48,7
Utrecht (PV) 30 tot 35 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 93,8
Utrecht (PV) 30 tot 35 jaar Mannen 2050 46,5
Utrecht (PV) 30 tot 35 jaar Vrouwen 2050 47,3
Utrecht (PV) 35 tot 40 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 96,5
Utrecht (PV) 35 tot 40 jaar Mannen 2050 48,2
Utrecht (PV) 35 tot 40 jaar Vrouwen 2050 48,4
Utrecht (PV) 40 tot 45 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 99,3
Utrecht (PV) 40 tot 45 jaar Mannen 2050 49,5
Utrecht (PV) 40 tot 45 jaar Vrouwen 2050 49,8
Utrecht (PV) 45 tot 50 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 103,2
Utrecht (PV) 45 tot 50 jaar Mannen 2050 51,4
Utrecht (PV) 45 tot 50 jaar Vrouwen 2050 51,7
Utrecht (PV) 50 tot 55 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 99,8
Utrecht (PV) 50 tot 55 jaar Mannen 2050 50,0
Utrecht (PV) 50 tot 55 jaar Vrouwen 2050 49,8
Utrecht (PV) 55 tot 60 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 98,1
Utrecht (PV) 55 tot 60 jaar Mannen 2050 48,8
Utrecht (PV) 55 tot 60 jaar Vrouwen 2050 49,3
Utrecht (PV) 60 tot 65 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 90,3
Utrecht (PV) 60 tot 65 jaar Mannen 2050 44,7
Utrecht (PV) 60 tot 65 jaar Vrouwen 2050 45,5
Utrecht (PV) 65 tot 70 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 81,0
Utrecht (PV) 65 tot 70 jaar Mannen 2050 39,6
Utrecht (PV) 65 tot 70 jaar Vrouwen 2050 41,4
Utrecht (PV) 70 tot 75 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 73,8
Utrecht (PV) 70 tot 75 jaar Mannen 2050 35,7
Utrecht (PV) 70 tot 75 jaar Vrouwen 2050 38,1
Utrecht (PV) 75 tot 80 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 77,6
Utrecht (PV) 75 tot 80 jaar Mannen 2050 36,9
Utrecht (PV) 75 tot 80 jaar Vrouwen 2050 40,7
Utrecht (PV) 80 tot 85 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 70,3
Utrecht (PV) 80 tot 85 jaar Mannen 2050 32,7
Utrecht (PV) 80 tot 85 jaar Vrouwen 2050 37,6
Utrecht (PV) 85 tot 90 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 50,7
Utrecht (PV) 85 tot 90 jaar Mannen 2050 22,5
Utrecht (PV) 85 tot 90 jaar Vrouwen 2050 28,2
Utrecht (PV) 90 tot 95 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 25,0
Utrecht (PV) 90 tot 95 jaar Mannen 2050 10,1
Utrecht (PV) 90 tot 95 jaar Vrouwen 2050 14,9
Utrecht (PV) 95 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen 2050 7,9
Utrecht (PV) 95 jaar of ouder Mannen 2050 2,9
Utrecht (PV) 95 jaar of ouder Vrouwen 2050 5,0
Utrecht (PV) 0 tot 10 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 173,5
Utrecht (PV) 0 tot 10 jaar Mannen 2050 89,0
Utrecht (PV) 0 tot 10 jaar Vrouwen 2050 84,5
Utrecht (PV) 10 tot 20 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 186,3
Utrecht (PV) 10 tot 20 jaar Mannen 2050 94,4
Utrecht (PV) 10 tot 20 jaar Vrouwen 2050 91,9
Utrecht (PV) 20 tot 30 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 193,6
Utrecht (PV) 20 tot 30 jaar Mannen 2050 90,4
Utrecht (PV) 20 tot 30 jaar Vrouwen 2050 103,2
Utrecht (PV) 30 tot 40 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 190,3
Utrecht (PV) 30 tot 40 jaar Mannen 2050 94,6
Utrecht (PV) 30 tot 40 jaar Vrouwen 2050 95,7
Utrecht (PV) 40 tot 50 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 202,4
Utrecht (PV) 40 tot 50 jaar Mannen 2050 100,9
Utrecht (PV) 40 tot 50 jaar Vrouwen 2050 101,5
Utrecht (PV) 50 tot 60 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 197,9
Utrecht (PV) 50 tot 60 jaar Mannen 2050 98,8
Utrecht (PV) 50 tot 60 jaar Vrouwen 2050 99,2
Utrecht (PV) 60 tot 70 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 171,3
Utrecht (PV) 60 tot 70 jaar Mannen 2050 84,3
Utrecht (PV) 60 tot 70 jaar Vrouwen 2050 87,0
Utrecht (PV) 70 tot 80 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 151,4
Utrecht (PV) 70 tot 80 jaar Mannen 2050 72,6
Utrecht (PV) 70 tot 80 jaar Vrouwen 2050 78,8
Utrecht (PV) 80 tot 90 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 121,1
Utrecht (PV) 80 tot 90 jaar Mannen 2050 55,2
Utrecht (PV) 80 tot 90 jaar Vrouwen 2050 65,8
Utrecht (PV) 90 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen 2050 32,8
Utrecht (PV) 90 jaar of ouder Mannen 2050 12,9
Utrecht (PV) 90 jaar of ouder Vrouwen 2050 19,9
Utrecht (CR) Totaal Totaal mannen en vrouwen 2050 1.620,7
Utrecht (CR) Totaal Mannen 2050 793,2
Utrecht (CR) Totaal Vrouwen 2050 827,5
Utrecht (CR) 0 tot 5 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 85,5
Utrecht (CR) 0 tot 5 jaar Mannen 2050 43,7
Utrecht (CR) 0 tot 5 jaar Vrouwen 2050 41,7
Utrecht (CR) 5 tot 10 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 88,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling van de bevolking naar geslacht, leeftijd en regio op 1 januari.

In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2022 tot 2050. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2021. Naast provincies en COROP-gebieden betreft het hier gemeenten die op 1 januari 2021 50 000 of meer inwoners hebben.

Gegevens beschikbaar vanaf: (prognoseperiode) 2023

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 6 juli 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2022 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2025 worden de nieuwe prognosecijfers over bevolking naar regio in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Bevolking in Nederland, 1 januari.

Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.